Steden en gemeenten

In deze rubriek geven we straks het woord aan de steden en gemeenten in Vlaanderen.

We informeren over hun smart city-projecten, proeftuinen, ervaringen, contacten, suggesties…

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) is de ledenorganisatie van alle 308 Vlaamse gemeenten. Het is een steunpunt en belangenbehartiger van de lokale besturen in Vlaanderen. “De VVSG wil innovator en stimulator zijn van digitale innovatie bij lokale besturen.”
“VVSG wil mee trekker zijn van Smart Cities Vlaanderen en dit in sterke samenwerking met de bedrijven, de academische wereld én de burgers. We vinden dat de regierol bij de lokale besturen ligt en geloven dat we elkaar kunnen versterken door informatie-en kennisuitwisseling.”
“We willen concrete smart city-projecten realiseren door actief samen te werken met alle betrokken actoren. Daarnaast willen we lokale besturen ondersteunen op het vlak van visieontwikkeling en de belangenbehartiging rond het thema opnemen: het aankaarten van het belang bij andere overheden, het bepleiten van een sterke interbestuurlijke samenwerking en experimenteerruimte en regelluwte om digitale innovatie bij lokale besturen te bevorderen, enzovoort.

We willen onze leden ook sensibiliseren, informeren en inspireren door het geven van vormingen, het verspreiden van inspirerende praktijkvoorbeelden, door in te zetten op meer communicatie. We willen hiermee het bewustzijn voor data en technologie helpen vergroten en slimme ontwikkelingen helpen aanwakkeren in het veld van lokale besturen.

Op basis van onze expertise en kennis van de Vlaamse steden en gemeenten kunnen we ook synergiën detecteren in de uitdagingen die er zijn en mogelijke projectvoorstellen helpen opschalen.”

“Door het aangaan van partnerschappen willen wij meer kansen voor lokale besturen creëren en de samenwerking tussen verschillende partners bevorderen. Het smart city-verhaal is er één bij uitstek van cocreatie en participatie.

Wij willen verbindingen maken tussen de verschillende thema’s en steden en gemeenten samenbrengen met o.a. bedrijven om kennis te delen en ontwikkel- en leerpunten gezamenlijk aan te pakken.”

Pin It on Pinterest

Shares