OVER SMART CITIES VLAANDEREN

Smart Cities Vlaanderen wil alle partijen die baat hebben bij slimme steden en gemeenten samenbrengen en verbinden. Binnen deze unieke samenwerking kunnen alle leden samen zoeken naar oplossingen voor de noden van de nieuwe toekomstsector smart cities. Ze krijgen daarbij ondersteuning van een stuurgroep, werkgroepen en een vast team binnen de community.

WIE ZIJN ONZE LEDEN?

Smart Cities Vlaanderen werkt volgens het Triple Helix-model. Hierin werken bedrijven, kennisinstellingen en steden en gemeenten samen aan de toekomst van smart cities.

De sectoren die deel uitmaken van dit netwerk zijn zeer divers maar wel steeds bezig met smart city-toepassingen. Wij delen ze op in zes thema’s, gebaseerd op het Smart City Wheel van Dr. Boyd Cohen en onderscheiden zo bestuur, burgers, leven, economie, milieu en mobiliteit.

WAT ZIJN DE NODEN VAN DEZE NIEUWE TOEKOMSTSECTOR?

Smart Cities is in Vlaanderen nog geen wijdverspreid begrip. Hoewel enkele grote steden hier en daar al wat initiatieven nemen om hun stad slimmer te maken, blijft de term ‘smart city’ voor vele Vlaamse steden en gemeenten nog vaag. Steden vinden hun weg nog niet, ideeën rond smart cities raken niet gelanceerd. Het is niet duidelijk wie wie is of wie wat doet en het ontbreekt aan de nodige informatie. Gemeenten en bedrijven vinden elkaar nog te weinig. Bovendien wordt er nog te weinig op internationaal vlak gekeken en samengewerkt met buitenlandse slimme steden of bedrijven.

In vele gevallen willen steden en gemeenten graag evolueren naar een slimme stad maar zien ze door het bos van innovatieve technologieën de bomen niet meer. Ze ondervinden daarnaast moeite bij het vinden van de juiste leveranciers om mee samen te werken. Daar staat tegenover dat bedrijven die de nodige technologieën voor smart cities ontwikkelen vaak geen contacten hebben met deze steden en al helemaal geen zicht hebben op wat de stad als eindklant precies nodig heeft, of waar het de prioriteit aan geeft.

Maar al te vaak gaan goede ideeën verloren doordat men niet weet hoe ze te vermarkten. Er is geen centraal aanspreekpunt in Vlaanderen om deze ideeën te verzamelen, om te vormen tot een concept, voor te leggen aan partners en eventueel op zoek te gaan naar investeerders, bedrijven of overheidssteun.

Er is ook nood aan matchmaking: dat aanbieders van nieuwe technologieën en steden en gemeenten elkaar vinden is geen evidentie. Er zijn hier en daar namelijk al goede technologieën op de markt om steden en gemeenten te verslimmen en er zijn ook vele steden die graag de stap naar een smart city willen zetten.

Wat doen steden in het buitenland? Welke technologieën voor smart cities zijn er buiten de landsgrenzen te vinden? En welke Vlaamse innovaties zijn internationaal te vermarkten? Onze doelgroep van bedrijven opereert in een internationale context waarbij de totale waardeketen van smart cities en hun positionering ten aanzien van buitenlandse actoren niet altijd evident is om in te schatten: zijn deze buitenlandse spelers concurrenten of eerder waardevolle partners?

HOE GAAN WE TE WERK?

Smart Cities Vlaanderen wil een infoloket zijn voor zowel gemeenten als voor aanbieders van smart city-technologieën. Daarnaast streven we ernaar om al onze leden te helpen hun ideeën in de markt te zetten door co-creatie. Bovendien steken we ook graag een helpende hand toe bij aanbieders die met hun innovatieve technologieën internationale markten willen aanboren, of bij vooruitstrevende bedrijven die hun plekje in Vlaanderen willen vinden. Tot slot treden wij graag op als matchmaker tussen steden en gemeenten en bedrijven die hen willen helpen verslimmen.  

Bedrijven en overheden kijken aan tegen een versnipperd landschap van initiatieven en kennis, verspreid over tal van actoren. Smart Cities Vlaanderen biedt een digitale community aan waarbij informatie op een unieke manier verbonden wordt volgens het Cohen-model: wie legt focus op welke toepassingsdomeinen en hoe verbinden we kennis, nieuws, seminaries … in Vlaanderen en internationaal? Via social mediakanalen (Facebook, Twitter, LinkedIn) creëren we meer online betrokkenheid tussen de leden van de community.

De smart city-waardeketen heeft nog belangrijke uitdagingen (technologie, open data, innovatie, businessmodellen, transformatieproces bij overheden …). Smart Cities Vlaanderen streeft naar zinvolle samenwerkingsverbanden en zal faciliteren bij het identificeren van mogelijkheden tot samenwerking tussen bedrijven en zo wenselijk ook samen met kennisinstellingen. Via werkgroepen brengen we aanbieders en eindgebruikers bij elkaar om bijvoorbeeld co-creatie van innovatieve smart city businessideeën te bevorderen en ervaringen uit te wisselen. Het finale doel is dat bedrijven beter samenwerken en er roadmaps, actieplannen… ontstaan die leiden tot effectieve samenwerkingen tussen bedrijven binnen en buiten de cluster.

De nieuwe toekomstsector van smart cities heeft er nood aan om op een coherente manier initiatieven in de markt te zetten. Smart Cities Vlaanderen zal daarom ook regelmatig offline netwerkactiviteiten, workshops, partnermatchings… organiseren waar alle stakeholders elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen.

Smart Cities Vlaanderen is een facilitator om op zoek te gaan naar buitenlandse (technologie)bedrijven die Vlaamse bedrijven in de waardeketen kunnen ondersteunen en eventueel willen investeren in de verslimming van de Vlaamse steden. Of omgekeerd, om Vlaamse bedrijven te ondersteunen die met vooruitstrevende technologieën rond smart cities internationale markten kunnen aanboren. De cluster zal in samenwerking met FIT regelmatig buitenlandse beurzen organiseren en een eerste aanspreekpunt zijn om de talrijke internationale contacten te helpen kwalificeren voor de ledenbedrijven.

HOE ORGANISEREN WE ONS?

Smart Cities Vlaanderen werkt met een stuurgroep en verschillende werkgroepen, ondersteund door een vast team van medewerkers. Samen willen zij bedrijven, kennisinstellingen en steden en gemeenten samenbrengen, co-creatie van innovatieve smart city business-ideeën bevorderen en ervaringsuitwisseling tussen alle stakeholders faciliteren. Smart Cities Vlaanderen tracht de vele initiatieven die er in Vlaanderen bestaan onder te brengen in zes Smart City-toepassingen, gebaseerd op het Smart City Wheel van Dr. Boyd Cohen.

LID WORDEN?

Heb jij een plan om de Vlaamse steden en gemeenten slimmer te maken? Zie jij het zitten om samen met ons Vlaanderen naar een hoger niveau te tillen? Stel je dan kandidaat als partner, en wie weet slaan wij binnenkort de handen in elkaar voor een nieuw, innovatief project rond smart cities!

IK WORD LID

Pin It on Pinterest

Shares