Stuurgroep

De Stuurgroep fungeert als klankbord voor de projectuitvoerders en stuurt de werking van de Clusterorganisatie aan, volgt de financiële status van het Project op en ziet er op toe dat de concrete uitvoering van het Project door de betrokken projectpartijen optimaal afgestemd is op de noden van de clusterleden.

Innovatief bedrijfsnetwerk


Smart Cities Vlaanderen wil meer dan alleen een community zijn. Daarom diende Smart Cities Vlaanderen een voorstel in bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) om erkend te worden als Innovatief Bedrijfsnetwerk.

Hiervoor kan Smart Cities Vlaanderen rekenen op de volgende bedrijven die in de Stuurgroep zetelen. De Stuurgroepleden zullen bovendien het voorzitterschap van een van de werkgroepen op zich nemen. Klik op de logo’s van de bedrijven om meer informatie te krijgen.

Pascal Vrancken (CCO)

“H. Essers is een grote believer van Smart Cities-concepten en in het bijzonder van Smart Logistics. Wij willen mee de richting bepalen.”

Stefan Croimans (Business Manager)

“Internet of Things (IoT) en smart cities zijn domeinen waar we vanuit de groep en binnen enkele deelbedrijven op inzetten. We zijn van mening dat onze expertise vanuit een technologische en data-insteek een toegevoegde waarde kan bieden binnen deze oproep. We geloven sterk in het ecosysteem en het samenwerken met andere bedrijven om Smart Cities-trajecten tot een succes te kunnen maken.”

Frank Bekkers (CEO)

“Ik heb reeds ervaring met Smart City-projecten, zoals het i-City labo dat ik samen met een team in 2003 opstartte. Dit was een levend lab met 2000 testers om uit te zoeken wat een stad allemaal kon doen met wifi en open data.”

Bert Peirsman (Director)

“We willen Amano betrekken bij Smart City-projecten in Vlaanderen vanuit onze expertise; parking, parking management, parkingoplossingen en mobiliteit.”

Philippe Van Riel (Owner & Manager)

“Door het delen van kennis en technische mogelijkheden willen we met The Retail Factory zorgen voor effectieve innovatie die ten dienste kan staan voor openbare besturen/steden en gemeenten.”

Jacques Vermeulen (Director Smart Cities)

“Bij Nokia, wereldwijde leider in Informatie en Communicatietechnologie, met sterke (IoT en netwerken) kennisgroep verankering in België, kijken we ernaar uit om internationaal erkende producten, diensten en ervaringen voor Smart Cities ten dienste te stellen aan Smart Cities Vlaanderen om Vlaanderen en België naar duurzaamheid voor burgers, bezoekers, bedrijven en bestuurders te begeleiden.” 

Joris Winters (Digital Manager HBVL)

“Mediahuis ondersteunt het initiatief tot het oprichten van een Innovatief Bedrijfsnetwerk “Smart Cities Vlaanderen” en bevestigt hieraan vanuit de stuurgroep te willen deelnemen. Wij vinden het belangrijk om onze toekomstplannen op het vlak van communicatie met de Vlamingen, zowel als ‘burger’ dan wel als ‘consument’, gestalte te doen krijgen binnen de Smart Cities context en de proefprojecten die we op dat vlak uitrollen in een breder samenwerkingsverband te realiseren.”

Frank Beliën (Owner & Founder)

“We hebben nood aan welvarende, veilige en eerlijke regio’s, steden en gemeenten waar de burger zich thuis voelt. TomorrowLab voelt zich geroepen om de lead te nemen in de ontwikkeling van het Smart City-landschap in Vlaanderen nu en in de toekomst en dit in functie van slimme mobiliteit, slimme economie en slim milieu.”

Bram Vandenboom (Product Director Sustainable Cities & Transport )

“Tractebel speelt als engineering consultant een voortrekkersrol met betrekking tot de ontwikkeling van onze steden tot meer duurzame en intelligente leefomgevingen. Tractebel kan vanuit haar internationale ervaring in verschillende domeinen een toegevoegde waarde leveren binnen de stuurgroep.”

Pin It on Pinterest

Shares