Publicaties

 

Hier vind je allerlei interessante artikels en boeken die je alles vertellen wat je maar weten wil over smart cities. 

'Duurzaamheid in de bouwomgeving' door Ramboll - 2017


Dit Green Market Study (GSM) verslag geeft een overzicht van de huidige trends in vastgoed en ontwikkelingen rond duurzaamheid en groene gebouwen. Voor de publicatie werkten Ramboll experten uit Denemarken, Finland, Zweden en Noorwegen samen. De studie toont duidelijk hoe de vastgoed- en bouwindustrie duurzaamheid steeds hoger in het vaandel draagt. Het gaat hierbij niet alleen om het beschermen van het milieu, maar ook over de economische en sociale aspecten. Zo zorgt duurzaamheid voor meer kostenefficiënte activiteiten, hogere personeelstevredenheid en productiviteit, lagere leegstand en minder investeringsrisco’s. Kort samengevat: duurzame gebouwen doen betere zaken. 

Lees meer…

'De Humane Stad' door Pieter Ballon, Cathy Macharis en Michael Ryckewaert - 2017


De wereld verandert aan een verschroeiend hard tempo. Dat levert een pak vragen op. Hoe gaan we wonen? Hoe ga ik mij verplaatsen? Hoe ga ik om met mijn digitale identiteit en de stroom aan data? Hoe belangrijk is mijn mening voor het beleid?

De Vrije Universiteit Brussel wil op deze vragengolf anticiperen en richtte de Poincarégroep op. De Poincarégroep, dat zijn verschillende academische experten uit verschillende domeinen mét een missie: oplossingen zoeken voor het samenlevingsvraagstuk. Resultaat: 30 concrete voorstellen voor de stad op mensenmaat. 

Lees meer…

'Kan burgertechnologie de democratie redden?' door Ramy Ghorayeb en Matthieu Soule - december 2017


Om burgerparticipatie te bevorderen, worden heel wat technologieën ingezet. Hoe kan technologie de burger warm maken om te participeren en zo de democratie te verbeteren? In de Verenigde Staten zijn burgerorganisaties volop bezig mensen te overtuigen om hun zorgen rond het beleid ook te tonen buiten de stembus. Het internet helpt hier ongetwijfeld bij. Ook Barack Obama zette hoog in op een open bestuur met verschillende iniatieven om de samenwerking tussen de burger en het bestuur te bevorderen. Civic Tech kan hier ongetwijfeld een belangrijke rol spelen. Maar welke problemen komen hierbij kijken en wat is de impact van Civic Tech? Op welke manier heeft technologie effectief een invloed op burgerparticipatie? L’atelier BNP Paribas probeert die en andere vragen te beantwoorden in deze studie.

Lees meer…

'Smart Cities: steden in ontwikkeling in Spanje' - Flanders investment & trade marketstudie - mei 2016


In Spanje leeft het idee van Smart Cities meer dan in Vlaanderen het geval is. Tal van Vlaamse technologiebedrijven hebben heel wat te bieden voor de (Spaanse) steden van morgen. Vooraleer zij de Spaanse markt betreden is het goed om weten wat er al leeft, welke oplossingen er al aanwezig zijn en welke opportuniteiten er zijn.

Deze studie wil in kaart brengen in welke mate Spanje ‘smart’ is en welke toekomst er is weggelegd voor de slimme technologieën binnen de Spaanse steden. Er wordt eerst ingegaan op het concept Smart Cities, vervolgens wordt de rol van Europa toegelicht. Op nationaal niveau wordt het netwerk van Spaanse Smart Cities besproken en daarna worden projecten belicht in belangrijke regio’s en steden.

Lees meer…

'Stand van zaken van de Smart City-dynamiek in België: een kwantitatieve barometer' door Jonathan Desdemoustier en prof. Nathalie Crutzen (Smart City Institute) - februari 2017


Deze publicatie belicht de resultaten van een
kwantitatief onderzoek bij de Belgische steden en gemeentes. Aan de hand van cruciale statistische observaties wordt een eerste wetenschappelijke en kwantitatieve stand van zaken gegeven over de ontwikkelingen rond het fenomeen van de ‘Smart Cityin België.
In het eerste onderdeel is onderzocht hoe Belgische steden en gemeenten het concept en het fenomeen ‘smart citypercipiëren (definities, componenten, dimensies…). Het tweede luik behandelt de implementatie van smart city-projecten in België (aantal projecten, betrokken actoren, potentiële problemen en behoefte aan bewustzijn…). In het derde deel wordt tot slot onderzocht hoe steden en gemeenten deze dynamiek en projecten concreet beheren.

Lees meer…

'Smart Cities' door Pieter Ballon - 2016

De stad van de toekomst. Hoe ziet ze eruit? Hoe ziet de ideale stad eruit binnen tien jaar? Hoe slim zijn onze Vlaamse en Nederlandse steden vandaag al? Moeten we bang zijn voor de stad van de toekomst? Wat enkele decennia geleden nog sciencefiction leek, is vandaag werkelijkheid. Slimme horloges en camera’s, sensornetwerken en drones vinden stilaan hun plaats in het alledaagse leven. Ze gebruiken de kracht van ICT om onze mobiliteit, energievoorziening, stadsbeleving en veiligheid grondig te verbeteren. Maar zijn die vernieuwingen alleen maar positief? Hoe kunnen we steden leefbaar houden nu ze groter en moeilijker te beheersen worden dan ooit tevoren? Hoe weeg je pakweg de nood aan veiligheid af tegenover die aan privacy? Dit boek beschrijft hoe technologie ingrijpt in ons stadsbeeld, wat daarbij verkeerd kan gaan en wat we kunnen doen om horrorscenario’s te voorkomen. Smart cities toont aan dat we een balans moeten vinden tussen de mogelijkheden en valkuilen die technologie met zich meebrengt en welke modellen we het best volgen. Daarbij biedt het een multidisciplinaire insiderskijk op de ontwikkelingen die op ons afkomen, van architectuur tot dagelijks leven, mobiele applicaties en slim stadsbeleid.

Lees meer…

'Organising smart cities: lessons from Amsterdam' (Amsterdam University of Applied Sciences) - november 2016

In Amsterdam brengt het Amsterdam Smart City (ASC) platform en community verschillende smart city-projecten bij elkaar en helpt hen ontwikkelen. Sommige projecten bleken een succes, terwijl andere hun doel niet bereikten. Maar wat bepaalt welke projecten slagen en welke niet? In deze publicatie tracht Amsterdam University of Applied Sciences de moeilijkheden bij het opzetten van zo’n project te tonen aan de hand van verschillende projecten in Amsterdam. Daarbij besteden ze niet alleen aandacht aan technologie maar ook aan het belang van netwerken, co-creatie en management skills. Enkele hoofdvragen zijn: Hoe werken verschillende organisaties samen aan smart city-projecten? Welke uitdagingen komen ze tegen? Hoe worden de gebruikers ingeschakeld? … De projecten die aan bod komen in de publicatie hebben te maken met duurzaamheid in de volgende drie thema’s: energie, mobiliteit en circulaire economie.

Lees meer…

'My city online: stedelijke webportalen' (Smart Cities project)

Het internet is het belangrijkste communicatiekanaal van onze tijd. Webportalen zijn van daardoor dan ook een must voor de moderne stad of gemeente. Het zorgt voor een snelle en gebruiksvriendelijke connectie tussen de stad en haar inwoners en maakt het mensen mogelijk om in dialoog te gaan met de stad of bepaalde zaken te delen. Dat zorgt ervoor dat het internet voor steden en gemeenten dé plek is om hun services aan de inwoners aan te bieden. Services zijn zo steeds bereikbaar voor de inwoner, wat ook resulteert in een hogere productiviteit bij de aanbieders van de services.

In deze publicatie van het Smart Cities Projects worden een aantal case studies besproken waarin steden of gemeenten hun websites upgraden naar portalen die gefocust zijn op de beleving van de gebruiker. Een van de steden is het Vlaamse Kortrijk, dat inwoners van een persoonlijke login voorziet waarmee zij toegang hebben tot hun persoonlijke data maar ook diensten die zij aangevraagd hebben kunnen opvolgen.

Lees meer… 

'Smart City en camerabeleid in de stad Genk' door Jelle Janssens en Gwen Herkes - 2016

In het licht van de digitalisering, de voortschrijdende technologische ontwikkelingen, maar ook de veiligheidsvraagstukken die zich in stedelijke omgevingen stellen, werd door de stad Genk een begeleidingsopdracht uitgeschreven om de bouwstenen voor een doordacht en evidence-based camerabeleid in kaart te brengen. De onderzoeksgroep ‘Institute for International Reasearch on Criminal Policy’ van de UGent formuleert zijn bevindingen in deze publicatie. Het onderzoek is enerzijds een verkenning van de mogelijkheiden die ‘slimme’ steden bieden, hoe de toepassingen ervan mogelijk zijn binnen een breder camerabeleid, hoe die zich verhouden ten aanzien van de wensen en noden van Genkse stakeholders en als een aanzet anderzijds tot het formuleren van de beleidscontouren inzake camerabewaking en -toezicht.

Lees meer…

'Hoe nationale overheden slimme steden succesvol kunnen maken' door Joshua New, Daniel Castro en Matt Beckwith - oktober 2017

Een rapport van het Center for Data Innovation over hoe nationale overheden slimme steden succesvol kunnen maken. Steden ondergaan 2 belangrijke transformaties: ze groeien en ze evolueren naar ‘slimme steden’. Het succes op lange termijn van die steden hangt volgens het rapport sterk af van de steun van de nationale overheid in hun ontwikkeling.

Lees meer…

Pin It on Pinterest

Shares