Gent bouwt aan een slimme stad, maar hoe doe je dit zonder de gegevens van je burgers zomaar te grabbel te gooien voor Google, Facebook en consoorten? De stad overweegt elke Gentenaar een stukje veilig en privé internet te geven.

Het Gentse stadsbestuur denkt er samen met de Gentenaars over na hoe ze technologie en data kunnen gebruiken om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. “Daarvoor is het belangrijk dat elke Gentenaar weet wat de kracht van data is”, zegt Karl-Filip Coenegrachts strategisch coördinator stad Gent.

Baas over eigen data
Zo bouwt Gent aan een portaal waar elke Gentenaar kan zien wat de stad over hem of haar weet. “Het is een datakluis waar je kunt aangeven welke informatie je met de stad of andere partijen wilt delen. Jij bent baas over je eigen data”, zegt Coenegrachts. Ook Antwerpen heeft al zo’n e-loket. Nu zit daar vooral informatie in die je ook kunt opvragen bij de burgerlijke stand. Maar je zou dat ook kunnen aanvullen met gps-signalen van je smartphone of andere informatie. Er zijn ook voorbeelden van hoe het niet moet. Zo besloot Amsterdam bijvoorbeeld om data over alle nummerplaten en bijbehorende informatie aan Google te bezorgen in ruil voor een gratis parkeerapp.

‘Gent wil aan de rest van de wereld tonen dat een slimme stad niet hetzelfde betekent als de gegevens van burgers op straat gooien’
KARL-FILIP COENEGRACHTS, STRATEGISCH COÖRDINATOR STAD GENT

Internetactivist Aral Balkan, die Gent begeleidt naar een slimme stad, stelt voor om 260.000 Gentenaars een deel van het ‘.gent’-domein te geven. “Een stuk internet waar jij baas over bent.” Daar zouden diensten op gebouwd kunnen worden die vandaag in handen zijn van grote technologiespelers. Zo kan Mastodon, het opensource-alternatief voor Twitter, dienen als nieuw sociaal netwerk binnen de stad. “Op termijn kun je ook verkeersinformatie delen of energieconsumptie monitoren”, droomt Balkan.

Bron De Morgen

Foto Stad Gent

The following two tabs change content below.