Het Smart City Institute publiceerde in februari 2017 een wetenschappelijke studie rond de ‘Smart City’-dynamiek in België. 113 van de 589 Belgische steden en gemeenten namen deel aan de online bevraging: een respons van bijna 20%.

Stedelijke en Vlaamse gemeenten zien het smart city fenomeen hoofdzakelijk als een opportuniteit voor de toekomst, terwijl landelijke gemeenten alsook Brussel en Wallonië het zien als een technologische uitdaging. In België voelt 66% van de gemeenten zich betrokken bij smart city concept, in Vlaanderen is dit zelfs 84%.

De respondenten vermeldden 264 Smart City-projecten in België. Zo zijn er 75 projecten rond Smart Environment, 58 projecten rond Smart Governance, 46 projecten rond Smart Living en 32 projecten rond Smart Mobility. Volgens de gemeenten ligt de overheid aan de basis van 80% van de Smart City-projecten in België. In het algemeen zijn Belgische gemeenten van mening dat het moeilijk is om een Smart City-project te implementeren. Ze zien hier 3 belangrijke obstakels: beschikken over voldoende financiële middelen, een gebrek aan expertise in het bestuur en de complexiteit om de verschillende stakeholders te mobiliseren en te betrekken bij de dynamiek.

Smart City Manager

De meeste Belgische gemeenten hebben geen duidelijke afzonderlijke strategie rond het thema Smart City. Slechts 11 gemeenten bevestigen dat zij een smart city strategie hebben en slechts 17 gemeenten hebben een Smart City Manager, waarvan 6 gemeenten in Vlaanderen. Opvallend is dat elke gemeente van plan is om in de toekomst een Smart City Manager in dienst te nemen.

Uit de enquête blijkt dat Belgische steden en gemeenten de Smart City-dynamiek zien als een topdownproces, waarbij vooral lokale overheden betrokken zijn. Volgens hen neemt de overheid inderdaad het initiatief voor de meeste projecten. Bovendien zijn het vooral de gemeentelijke autoriteiten en hun administraties die erbij betrokken zijn en deze beheren. De respondenten zijn dus van mening dat privé-actoren, de brede maatschappij en andere (wetenschappelijke) experts op dit ogenblik slechts in zeer beperkte mate betrokken zijn.

Wat is het Smart City Institute?
Het Smart City Institute (Luik) is een academische instelling gewijd aan de thematiek van de duurzame en slimme steden (‘smart cities’ in het Engels) en die berust op een origineel partnership tussen een universiteit en zijn ‘École de Gestion’ (HEC Liège), vier privéparters (Accenture, Belfius, Proximus en Schréder) en het Waalse Gewest.

Het volledige rapport kan je hier downloaden.

The following two tabs change content below.