Bonheiden profileert zich steeds meer als een fietsparadijs voor zijn inwoners. Wie immers dacht dat Kopenhagen of Amsterdam, de twee Europese fietssteden bij uitstek, de langste fietsstraat in Europa had, heeft het mis. Die straat ligt namelijk in Bonheiden en is zo’n 6,3 kilometer lang. Daarnaast zet Bonheiden in op slimme technologieën om het gebruik van de fiets te stimuleren. 

Mobiliteit en verkeersveiligheid vormde dan ook een prangend probleem in Bonheiden. De gemeente had last van veel files en sluipverkeer in – normaal – rustige buurten. Het zwakke punt van de stad bleek het kruispunt Dorp-Waversesteenweg-Schoolstraat te zijn. Vlakbij drie scholen vielen hier jaarlijks tien gewonden. Door hier maatregelen te voorzien, kon het verkeer vlotter doorstromen en werden ook de sluipwegen minder belaagd. ‘Als we de situatie voor de weggebruikers wilden verbeteren, moesten we de auto’s een volwaardige plaats geven. Pas toen dat gebeurd was, konden we de sluipwegen volledig aan de fietsers geven,’ aldus burgemeester Guido Vaganée in het magazine Lokaal.

Als we de situatie voor de weggebruikers wilden verbeteren, moesten we de auto’s een volwaardige plaats geven. Pas toen dat gebeurd was, konden we de sluipwegen volledig aan de fietsers geven.
– Guidi Vaganée

Hierop begon Bonheiden met de aanleg van fietsstraten, zo’n dertig kilometer in totaal. De regels zijn simpel: op de fietsstraten hebben fietsers voorrang, auto’s mogen er maximum 30 kilometer per uur rijden en fietsers inhalen is niet toegestaan. De aanleg van nieuwe fietsstraten kost de stad niet veel. In plaats van nieuwe wegen in een andere kleur aan te leggen, gebruiken ze witte verf. Het is immers bewezen dat dat even goed zou werken.

Het fietsbeleid van de stad blijkt alvast een succes. Zo zijn het aantal ongevallen op het beruchte kruispunt afgenomen. In tegenstelling tot tien ongevallen gebeurde er nu nog maar één ongeval, al is dat natuurlijk nog steeds te veel. Automobilisten gebruiken de fietsstraten bovendien niet meer als sluipwegen omdat het voor hen niet aangenaam is om er te rijden. ‘Je hebt voortdurend het gevoel dat je een indringer bent in een ander zijn territorium. Wie niet met de auto door de fietsstraat moét rijden, blijft er weg.’

Bonheidenaren nemen nu ook vaker de fiets voor korte afstanden. Die constatering is vooral van toepassing op de schoolgaande jeugd, waar nu meer dan zestig procent met de fiets naar school gaat. Om extra data te verzamelen, installeerde de stad bij ieder schoolkind een chip op de fiets. Hiermee meten ze het aantal gefietste kilometers maar ook hoeveel calorieën de kinderen verbruiken en hoeveel CO2-uitstoot ze vermijden door te fietsen. Tussen november en juni 2017 fietsten schoolkinderen bijvoorbeeld 109.000 kilometer bijeen en drongen ze de CO2-uitstoot met meer dan negentien ton terug! De gemeente won met dit project de Smart City Award 2017, uitgereikt door Agoria.

Om de kinderen te bedanken voor die positieve resultaten organiseert de stad vijf keer per jaar kermis met de plaatselijke foorkramers. Voor de middelbare studenten ontwikkelde de stad dan weer een app waarmee de jongeren hun aantal kilometers kunnen bijhouden en vergelijken met elkaar. Ook installeerde Bonheiden een ‘fietsafspraakplaats’ op de grens met Sint-Katelijne-Waver. Die plek werd door de schoolgaande jeugd zelf ingericht met onder andere graffiti. Ondertussen spreekt niet alleen de jeugd maar zelfs heel Bonheiden hier af om samen te fietsen.

Wat volgens de burgemeester van Bonheiden dan ook een van de belangrijkste aspecten is in hun beleid is de inspraak van alle bewoners bij ingrepen. Vaganée: ‘Het allerbelangrijkste is dat dit project verder leeft […]. Dit is niet meer te keren. Heel Bonheiden staat erachter.’

Bron: ‘Bonheiden transformeert in fietsparadijs’, Jeroen Verelst in Lokaal, VVSG-maandblad voor de lokale bestuurder. Nr. 11 – november 2017

Foto

The following two tabs change content below.

Lise Swennen

Community Manager @ Smart Cities Vlaanderen

Laatste berichten van Lise Swennen (toon alles)