In een slimme en duurzame stad wordt circulaire economie steeds belangrijker. Die economie teert op afgedankte of tweedehands producten en materialen die erna hergebruikt worden. Een voorbeeld van zo’n materiaal is bodemas, dat overblijft na de verbranding van afval en duurzaam kan hergebruikt worden.

Ook de afvalsector evolueert mee met onze maatschappij. En dat is belangrijk om onze samenleving duurzaam en onze wereld zo min mogelijk vervuild te maken. Er wordt dan ook steeds meer nagedacht over slimme manieren om met afval om te gaan, aldus Dick Hoogendoorn, directeur Vereniging Afvalbedrijven in Nederland.

Bodemas wordt onder andere hergebruikt bij de aanleg van wegen. Het product is zwart, zandachtig en blijft over na de afvalverbranding in afvalenergiecentrales. Het hergebruik van bodemas is niet nieuw en wordt al meer dan twintig jaar gedaan. Het is zeker en vast duurzaam aangezien hierdoor kan bespaard worden in het gebruik van zand en grind. Het nadeel tot nu toe was echter dat bodemas te veel verontreinigende stoffen bevat. Nederland loste dit op door de assen in folie in te pakken. In 2012 werd er een Green Deal afgesloten om de verontreiniging in bodemassen weg te werken. Hiervoor gaan bedrijven steeds op zoek naar nieuwe technieken, zoals de behandeling van de assen met CO2. Volgens Hoogendoorn is het echter onmogelijk om tot een volledige circulaire economie te komen en zal er steeds een afvalproduct overblijven. Toch blijft het belangrijk om bezig te zijn met slim produceren en recycleren om die verontreiniging zo miniem mogelijk te houden. Een kleine vuilnisbelt is nog altijd beter dan een grote vuilnisbelt.

Bron en foto

The following two tabs change content below.

Lise Swennen

Community Manager @ Smart Cities Vlaanderen

Laatste berichten van Lise Swennen (toon alles)