Verschillende Vlaamse steden experimenteren met slimme vuilnisbakken om zo hun smart city-beleid kracht bij te zetten. De big belly, want zo heet de slimme vuilbak officieel, is een zogenaamd smart waste and recycling system, of een ‘slimme’ vuilbak. Je kan zoals in andere vuilbakken je afval in kwijt, maar hij drukt het afval dat erin valt samen en kan zo een grotere hoeveelheid afval aan. Wanneer hij vol is, geeft hij een signaal aan de reinigingsdiensten van de stad, die zo weten dat het tijd is om de vuilbak leeg te maken. Minder ophaalwagens betekent ook minder lawaai, minder verkeer en minder schadelijke emissies. 

Antwerpen

Op de Meir en de Wapper zijn de afgelopen zomer elf big belly-vuilnisbakken geplaatst. Zo’n vuilnisbak heeft de capaciteit van zes klassieke vuilnismanden. Ze geven de dienst Stadsreiniging ook een seintje als ze moeten worden leeggemaakt. Als er afval in geworpen wordt, maken ze zelfs muziek. Vorig jaar is de stad met deze grote vuilnisbakken gestart, ondertussen staan er al een honderdtal in de Antwerpse parken. Daar komt op korte termijn een twintigtal bij. En na de parken komen ook de straten en pleinen aan de beurt, zoals nu de Meir. Bij een positieve evaluatie volgt ook de De Keyserlei. Door de grote capaciteit van de big belly zijn de gewone afvalmanden niet langer nodig. Zo zijn er 30 tot 35 klassieke vuilnisbakken verwijderd op de Meir en de Wapper. De stad bekijkt verder of de slimme vuilnisbakken ook kunnen dienen als wifi-hotspot. Dat zou de dekkingsgraad van het draadloos netwerk gevoelig doen stijgen.

Genk

De vuilbakken op het Thor Park in Genk waren een opvallende verschijning vorig jaar. Ze nodigden je niet alleen uit om je afval erin achter te laten, maar bedankten je er ook nog voor, letterlijk met een kleine boodschap van Fonzy Fons. Ze geven continu door hoe veel of hoe weinig afval ze al bevatten, zodat het leegmaken ervan beter ingepland kan worden. De vuilbakken, die er voorlopig nog op proef staan, tonen zo hoe het afvalbeleid er in de toekomst uit kan gaan zien: gebaseerd op concrete data en daardoor efficiënter en duurzamer.

“De slimme vuilbakken laten ons toe ons afvalbeleid te baseren op concrete en betrouwbare data”, vertelt schepen Ali Çaglar. “Dat zal ons werk besparen, doordat we het leegmaken van de vuilbakken veel nauwkeuriger kunnen gaan inplannen. Door die gegevens goed te analyseren, kan dan ook bekeken worden of er plaatsen zijn waar er extra vuilbakken nodig zijn, en andere waar ze misschien overbodig zijn. Nu, dit is nog een proefproject. Na twee maanden gaan we de resultaten evalueren en beslissen of het project een vervolg krijgt.”

Roeselare

Roeselare was de eerste West-Vlaamse stad die afgelopen zomer intekende op een proefproject rond slimme vuilnisbakken. Drie maanden lang stond er zo’n slimme vuilnisbak op het Stationsplein en die kreeg een positieve evaluatie. Dus besloot het stadsbestuur om die te kopen. Zo’n vuilnisbak kost in de basisuitvoering 4.000 euro exclusief btw. Uitvoeringen in een andere kleur, met een antigraffiticoating of met een ‘dankuwel’-geluidje als iemand er iets in gooit, zijn duurder. De stad koopt in een eerste fase tien exemplaren aan. Die komen op centrale plaatsen waar veel mensen passeren of waar banken staan en dus vaak broodjes gegeten worden.

“We denken momenteel ook nog aan het station en De Munt als mogelijke locaties. We overwegen dus zeker een uitbreiding van het systeem”, zegt schepen van Afvalbeleid Marc Vanwalleghem (CD&V).

 

 

The following two tabs change content below.