De Aircheckr geeft je actuele informatie over de luchtkwaliteit tot op straatniveau. De widget, ontwikkeld door Nazka Mapps, geeft een score van 0 tot 100 die uitdrukt hoe het met de kwaliteit van de lucht gesteld is. Een score van 62 is bijvoorbeeld ‘aanvaardbaar’. 

“Aircheckr is in eerste instantie gericht op bedrijven. Het wordt geïntegreerd in allerhande toepassingen zoals wearables, websites, apps, automatisatie van ventilatiesystemen, enzovoort”, verduidelijkt Nicolas Dosselaere, een van de oprichters.

Toepassingen van Aircheckr

  • Steden en gemeenten kunnen hun burgers informeren wanneer de luchtkwaliteit verslechtert. Precieze luchtkwaliteitsgegevens op straatniveau kunnen intern gebruikt worden voor het bewaken en bijstellen van het beleid.
  • Thuis en op het werk kan Aircheckr geïntegreerd worden met het ventilatiesysteem. Dit maakt het mogelijk om de ventilatie aan te passen op basis van de externe luchtkwaliteit. 
  • Steden en gemeenten kunnen de widget toevoegen aan hun website om toeristen en burgers te informeren over de huidige luchtkwaliteit.
  • Bij het sporten in openlucht is men gevoeliger voor slechte luchtkwaliteit. Met Aircheckr bepaal je zelf waar en wanneer je best je activiteiten plant.
  • Gezondheid: luchtvervuiling veroorzaakt en verergert longziekten zoals astma, en beïnvloedt hart- en vaatziekten. Patiënten kunnen geïnformeerd worden wanneer bijvoorbeeld de luchtkwaliteit slecht is op hun locatie.
  • Automotive: er zijn 2 systemen in airconditioning (A/C) in de auto: de ene re-circuleert de lucht in de auto, de andere trekt de buitenlucht in je auto. Recente auto’s hebben automatische systemen met sensoren die het vochtigheids- en zuurstofniveau in de cabine controleren en op basis daarvan schakelen tussen de de 2 systemen. Ontwikkelaars hebben toegang tot de Aircheckr-database en integreren de realtime luchtkwaliteitsgegevens in het A/C-systeem.

Meer info

The following two tabs change content below.