Steden blijven steeds meer last hebben van verkeersoverlast, luchtvervuiling…  Volgens Pieter Ballon (VUB, imec en SMIT) is het daarom aan de steden en hun burgemeesters om de toekomst in handen te nemen. Hiervoor is het – weliswaar – belangrijk dat zij dat op een ‘slimme’ manier doen. Ballon is dan ook een grote voorstander van smart cities, al begrijpt hij dat in België niet iedereen mee is met dit concept. ‘In dit land werden niet altijd de juiste initiatieven opgezet. Bovendien gebeurde alles in gespreide slagorde. Nu raakt het begrip stilaan ingeburgerd,’ aldus Ballon in De Standaard.

Een smart city is niet gewoon een stad die gebruik maakt van een app voor bepaalde zaken. Het is veel belangrijker om een duidelijke visie te hebben en zo het beleid op een slimme manier verder uit te bouwen. Hierbij kan technologie een belangrijk hulpmiddel zijn. Ballon: ‘Al jaren zitten onze steden vast in de jaren 70, toen alles in het teken van de auto stond. Technologie geeft hefbomen om daar uit te breken. Op veel plaatsen in Vlaanderen hebben we een bange overheid, die niet genoeg vernieuwt. Voor een deel komt dat omdat ze in het duister tast. Ze heeft gewoon geen data over het leven in de stad.’

Data is volgens Ballon dan ook noodzakelijk. Nieuwe plannen, zoals het invoeren van een lage-emissiezone, kunnen maar doeltreffend worden ingezet wanneer de stad via data kan achterhalen in welke mate de maatregel doeltreffend is. Iedere stad kan weliswaar een andere visie hebben en willen inzetten op andere maatregelen. Gent, bijvoorbeeld, focust eerder op minder auto’s in het centrum terwijl Antwerpen dan weer de doorstroming wil bevorderen.

Volgens Ballon is het belangrijk dat de steden zélf snel actie ondernemen, voordat de technologiegiganten het voor hun doen. ‘Onze steden hebben nog enkele jaren om grootschalige, voluntaristische smart-cityprogramma’s op te zetten en zichzelf opnieuw uit te vinden. Zodat niet hetzelfde gebeurt als met de sociale media: ze stonden erbij en ze keken ernaar.’ Wanneer privébedrijven het voor de stad doen, hebben zij immers de data ook in handen. Er moet hoe dan ook rekening gehouden worden met de privacy. ‘De dataverzameling moet proportioneel zijn en moet het vooropgestelde doel dienen. Met infraroodtoestellen de beweging van de weggebruikers meten, is iets heel anders dan gezichtsherkenning gebruiken. Bovendien moet alles zo geanonimiseerd mogelijk verlopen,’ specificeert Ballon.

Bron: De Standaard

Foto

The following two tabs change content below.

Lise Swennen

Community Manager @ Smart Cities Vlaanderen

Laatste berichten van Lise Swennen (toon alles)