In juni vorig jaar gaf president Donald Trump aan dat hij het aantal agentschappen in de Verenigde Staten fors wou reduceren. Hiervoor deed hij beroep op de burgers en paste een ‘nieuwe vorm van burgerdemocratie’ toe, zoals Treecompany, een van onze leden, dat op hun website vermeldt. Via een oproep werden Amerikanen immers gevraagd welke agentschappen volgens hun hervormd of afgeschaft moeten worden. Maar, zo vraagt Treecompany zich af, is dat effectief burgerparticipatie?

 

Wat alleszins als positief kan beschouwd worden, is dat Trump probeert de burgers te betrekken in zijn beslissingen. Toch zijn er een aantal redenen waarom de manier waarop niet strookt met wat er vaak onder burgerparticipatie begrepen wordt. Treecompany somt de volgende op:

 

1. Een vragenlijst ≠ burgerparticipatie

Een vragenlijst kan zeker en vast interessant zijn wanneer het bestuur samen met het volk beslissingen wil nemen. Maar, enkel en alleen een vragenlijst is niet voldoende om de stempel ‘burgerparticipatie’ te verdienen. Het is hierbij immers belangrijk dat burgers de kans krijgen om te discussiëren. Bij een vragenlijst komt alleen de individuele burger aan bod.

 

2. Een geïnformeerd burger is er twee waard

In het traject van Trump krijgen de burgers niet voldoende informatie om op een correcte manier een beslissing te nemen. Zo moet er op zijn minst de mogelijkheid zijn om ergens meer informatie en details terug te vinden. Wanneer burgers gevraagd worden welke agentschappen zij willen afschaffen, zonder dat ze een idee hebben wat de concrete invulling van die agentschappen zijn, kan dan ook een negatieve uitwerking hebben.

 

3. Transparantie = een must

Wat gaat de overheid doen met de input? Want een burger zou zelfs kunnen voorstellen om de CIA of het onderwijsdepartement in de VS af te schaffen, maar zoiets kan toch praktisch niet. Daarnaast, wat zijn de resultaten van de bevraging? De input van andere burgers wordt niet gedeeld, dus is het moeilijk te achterhalen wat de resultaten zijn van de input en wat de regering hiermee precies gaat doen.

 

Conclusie? Neen, we kunnen hier duidelijk nog niet van correcte burgerparticipatie spreken. Treecompany suggereert dat Trumps administratie de bevraging misschien eerder gebruikt om leuk cijfermateriaal en quotes te verzamelen. Op die manier wordt de input van de burgers misbruikt en houden burgers ook een wrang gevoel over aan zulke projecten. Wanneer ze niet merken dat hun stem effectief gehoord wordt, zullen ze afhaken en wordt de kloof tussen burger en beleid alleen maar groter.

 

Bron en foto: Treecompany

The following two tabs change content below.

Lise Swennen

Community Manager @ Smart Cities Vlaanderen

Laatste berichten van Lise Swennen (toon alles)