Het Internet of Things (IoT) heeft het potentieel om gemeenschappen wereldwijd te transformeren in smart cities, en zo een nieuw tijdperk van urban living te scheppen. De voordelen van zo’n slimme stad zijn onder andere toegenomen veiligheid, minder verkeer, minder luchtvervuiling, efficiënter energieverbruik, en globaal genomen een betere levenskwaliteit voor de inwoners. 

Het idee van smart cities is niks nieuws. Integendeel, het bestaat al zo’n tien jaar. Toch is het concept sterk geëvolueerd sinds de beginjaren, en richt het zich nu op het radicaal aanpassen van het stadsleven, mede dankzij belangrijke enablers zoals het Internet of Things. Het staat buiten kijf dat het toevoegen van slimme sensoren aan alledaagse apparaten, en het zo verzamelen en doorsturen van data een enorm krachtige tool is wat betreft business en leefwijze. Zo blijkt uit een recente studie van onderzoeksbedrijf Gartner bijvoorbeeld dat er in 2017 wereldwijd maar liefst 8,4 miljard verbonden apparaten gebruikt werden. En dit aantal blijft maar toenemen. Hieruit blijkt het ongelooflijke potentieel voor vooruitstrevende IT-systemen, die de ontwikkeling van smart cities naar een veel hoger niveau kunnen tillen dan wat de bedenkers van dit concept een tiental jaar geleden hadden kunnen dromen.

De slimme steden van de toekomst zullen toestaan dat IoT-systemen onze manier van leven en werken revolutioneren. Zo goed als elk transportmiddel, toestel of machine in zo’n stad zal dan van slimme sensoren voorzien zijn. De mogelijkheden zijn legio. Dit IoT-systemen zullen bovendien data van onschatbare waarde verzamelen voor talloze bedrijven en organisaties, zoals spoeddiensten, politie, parkeerbeheersystemen, en nog veel, veel meer. Om je een idee te geven van wat er allemaal mogelijk is en zal zijn in zo’n smart city, zetten we hier enkele van de beste bestaande initiatieven in slimme steden van vandaag de dag op een rijtje:

  • slimme wegen om veranderende verkeerspatronen te optimaliseren
  • slimme gebouwen om energie, verlichting en energiebronnen optimaal te benutten
  • slimme verlichting met zelfregelende straatverlichting
  • systemen voor een slim beheer van afval die afvalverzameling opvolgen en optimaliseren
  • slimme netwerken die energieverbruik opvolgen en toewijzen op basis van dynamische omstandigheden

IoT wordt steeds geavanceerder, en daardoor wordt het noodzakelijk om vele bestaande stadsinfrastructuren te updaten. Denk maar aan verkeersbeheer en parking. Beide kunnen op termijn door computers geregeld worden. Vele experten rond smart cities geloven bijvoorbeeld dat inwoners of bezoekers van een slimme stad op termijn op hun bestemming gedropt kunnen worden door zelfrijdende auto’s, die zich vervolgens naar de dichtstbijzijnde parkeerplaats begeven en de eigenaar van het voertuig laten weten dat ze veilig geparkeerd staan. Hoewel dit een fantastisch vooruitzicht is, zullen er nog vele aanpassingen moeten gebeuren om dergelijke dingen mogelijk te maken. Zo zullen wegen aangepast moeten worden, en verkeersknooppunten anders aangelegd moeten worden.

En dit is nog maar een voorbeeld van de ongelooflijke mogelijkheden voor de slimme stad van de toekomst. Aangestuurd door IoT heeft dergelijke stad het potentieel om ieders leven iedere dag te verbeteren.

Bron: hackernoon, foto: hackernoon. 

The following two tabs change content below.

Valerie Bauvois

Community Manager @ Smart Cities Vlaanderen