“Hoe kunnen we in tijden van grote transities samen stad maken?” Dat is de vraag die Nederland zich momenteel stelt. Het antwoord? Dat moet blijken uit een grootschalig onderzoek met testlocaties in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. 

In deze vijf Nederlandse steden worden stroken van 1 vierkante kilometer voorzien als teststad. Op deze locaties wordt dan onderzoek gedaan naar vragen zoals: “Kunnen we met elkaar zorgen voor een systeemsprong die een duurzame toekomst voor de stad borgt? Kunnen we daarbij verder kijken dan alleen naar een sectorale opgave of specifieke transitie? En hoe zien de nieuwe systemen en interfaces er dan uit? Wat is hiervoor nodig en tot welke (eind)beelden kan dit leiden?”

Het onderzoek kreeg de naam ‘De stad van de toekomst’ en ging op 10 januari van dit jaar van start. Het is de bedoeling om met dit onderzoek richting te geven aan toekomstige stedelijke ontwikkelingen en de stad van de toekomst voorstelbaar te maken. Deelnemers werken samen met gemeenten en stakeholders rond belangrijke innovaties en kunnen zo hun inhoudelijke kennis over stadsontwikkeling verder ontwikkelen. De resultaten van de studie worden begin volgend jaar verwacht.

 

Meer info op bna.nl

The following two tabs change content below.

Valerie Bauvois

Community Manager @ Smart Cities Vlaanderen