Nog tot 20 maart kan je je inschrijven als CurieuzeNeus en zo meedoen aan het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit in Vlaanderen. Ruim 43.000 mensen schreven zich al in.

CurieuzeNeuzen Vlaanderen is een wetenschappelijk onderzoek waarbij de bevolking de handen uit de mouwen steekt. Het is een initiatief van De Standaard, Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij. Onder leiding van professionele wetenschappers verzamelen burgers data over luchtkwaliteit. De bedoeling is om luchtkwaliteit over heel Vlaanderen gedetailleerd in kaart te brengen, zowel in de stad als op het platteland.

Internationale primeur

Meer dan 50.000 gezinnen, verenigingen, bedrijven en scholen krijgen de kans om de luchtkwaliteit te meten. Dit gebeurt door een eenvoudige meetopstelling op te hangen aan een raam van hun woning, appartement of gebouw. Gedurende de volledige maand mei wordt de concentratie van stikstofdioxide (NO2) in de lucht gemeten. NO2 is een belangrijke indicator van luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door het verkeer. Het onderzoek zal duidelijk maken in welke mate we worden blootgesteld aan NO2. Zo kunnen we beter inschatten wat de gevolgen zijn voor onze gezondheid.

Dat dergelijke metingen op zo’n grote schaal worden uitgevoerd, is een internationale primeur. Ze meten niet alleen in grote steden, maar ook in kleinere gemeenten en op het platteland.

Meer info

 

The following two tabs change content below.