Start datum: 1 november 2019

Eind datum: 31 december 2019

Hoe kunnen gamification technieken toegepast worden om burgers te betrekken binnen de smart city uitdagingen inzake mobiliteit, milieu, veiligheid en andere domeinen. Welke technieken? Hoe kunnen we de lokale overheden overtuigen van het nut? Welke projecten kunnen we initiëren? Op korte termijn zullen we hopelijk een stap verder staan met het betrekken van de lokale overheden in dit thema en kunnen we de workshop concreet organiseren.