fbpx

Lucht & water

 

We behandelen een onderwerp dat hand in hand gaat met de problemen van overbevolking en congestie in dichtbevolkte stedelijke gebieden: de uitdaging om vervuiling te minimaliseren en de lucht- en waterkwaliteit in onze steden te verbeteren. Er zijn tegenwoordig veel regio’s waar vervuiling een goed gedocumenteerd probleem is. In China bijvoorbeeld, is smog een bekend gezicht over zijn metropolen. In Nieuw-Zeeland is de waterkwaliteit een groeiende zorg, met zoetwatervoorraden die gevoelig zijn voor vervuilende stoffen zoals sediment en ziektekiemen.  Verder zijn er voorschriften ingevoerd om het gebruik van houtbranders te beperken, waardoor vervuilende deeltjes in de lucht terechtkomen. Hoewel het identificeren van vervuilingsproblemen een gemakkelijk onderdeel is, is het nemen van een tijdige en geïnformeerde actie om de lucht- en waterkwaliteit te verbeteren de echte uitdaging waarmee lokale autoriteiten worden geconfronteerd.

Het bewaken en onderhouden van de luchtkwaliteit is een van de belangrijkste aspecten van stadsbeheer. Een aanzienlijk deel van de bevolking leeft in steden, waar de luchtkwaliteitsindex de grenswaarden voor verschillende luchtverontreinigende stoffen, zoals – deeltjes (PM), ozon, stikstofdioxide, heeft overschreden. Deze vervuiling vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid en het milieu.

Een belangrijke uitdaging voor een stad is het drinkwater. Nu de bevolking in steden groeit, is het onvermijdelijk dat afvalwater zal groeien en dat waterbronnen vervuild raken. Het waterverbruik in stedelijke gebieden groeit en de meeste steden zullen moeilijkheden krijgen om aan de groeiende vraag naar water te voldoen. ‘Slimme water’-oplossingen voor slimme steden helpen bij het bewaken en beheren van water en afvalwater. Dit zorgt ervoor dat dit kostbaar goed niet vervuild raakt en dat er geen water wordt verspild.

Een realtime luchtkwaliteitsbeheersysteem is een belangrijk onderdeel van elke slimme stad. Met deze nieuwe technologie kan de luchtvervuiling in een stad bewaakt, voorspeld en verminderd worden door middel van bruikbare gegevens. Zo kan via sensoren in lantaarnpalen de luchtkwaliteit gemeten worden doorheen de stad.

Het opzetten van Smart Water Management zorgt ervoor dat we gaan beschikken over realtime data. Dit geeft ons inzicht in de waterkwaliteit, verontreinigende niveaus, watergebruik en lekkage, zodat we deze waardevolle bron effectief kunt beheren en behouden. De monitoring van de waterstromen maakt het bovendien mogelijk om sneller illegale lozing van afvalwater te detecteren en hierop ook gepast te reageren.

Smart Cities Vlaanderen organiseert werkgroepen over lucht & water. Hiervoor bundelen we onze krachten met andere clusterinitiatieven (IBN’s en SPC’s). In het kader van lucht en water denken we vooral aan volgende initiatieven:

  • Imec is als onderzoekscentrum in micro-elektronica en digitale technologieën een belangrijke partner voor de werkgroep lucht & water. In City of Things werken imec, de stad Antwerpen en het Vlaamse Gewest samen om van Antwerpen een proeftuin te maken waarin bedrijven, onderzoekers, burgers en beleidsmedewerkers kunnen experimenteren met slimme technologieën die het leven in de stad aangenamer en duurzamer kunnen maken. IMEC is dé belangrijke partner in dit domein maar de mate waarin dit kenniscentrum groeit in haar expertise is er ook meer nood aan een bruggenbouwer van deze kennis naar het bedrijfsleven en lokale overheden. Smart Cities Vlaanderen helpt dit inzicht in de IoT oplossingen van morgen te vertalen naar Vlaamse bedrijven en haalbare socio-economische business cases.
  • Vito/EnergyVille verenigt de onderzoeksinstellingen KU Leuven, VITO en imec voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen.
  • S-LIM werd opgericht op 7 augustus 2017 door Nuhmeris en Intermedia met als missie om van Limburg een betere en aantrekkelijkere samenleving te maken door inzet van technologie en innovatie. In opdracht van S-Lim begeleidt TomorrowLab de 44 aangesloten gemeentes in het vertalen van concrete bestuurlijke en maatschappelijke behoeftes in technologische en softwarematige toepassingen en sluit zich midden november formeel aan bij Smart Cities Vlaanderen om haar ervaringen te delen via de stuurgroep en/of werkgroepen. S-Lim is een belangrijke partner om smart region kennis, hefbomen en implementaties in te brengen. Een slimme stad als Antwerpen uitrollen of een slimme regio als Limburg implementeren geeft allicht andere accenten in de gehele waardeketen alsook de politieke besluitvorming. Het samenbrengen van deze expertises in het ecosysteem is een bijzondere meerwaarde voor alle stakeholders.
  • VVSG is de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. VVSG wil mee trekker zijn van Smart Cities Vlaanderen en dit in sterke samenwerking met de bedrijven, de academische wereld én de burgers.
  • Smart Flanders is een ondersteuningsprogramma voor realtime data voor lokale overheden. Ze zijn erop gericht samenwerking tussen steden en actoren uit de quadruple helix te stimuleren. Het Smart Flanders-programma moet 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel ondersteunen in hun ontwikkeling tot smart cities. Het project gaat inzetten op het standaardiseren van smart city-data en het koppelen van die kwaliteitsvolle open data aan toepassingen. Smart Cities Vlaanderen wil complementair deze expertise vertalen naar haar leden bedrijven en hoe voor hen open data ook open markten kunnen worden.
  • AQUAFIN en BELGAQUA zijn belangrijke partners in de werkgroep lucht & water.

Tevens zijn er verschillende bedrijven in ons netwerk die perfect aansluiten bij deze werkgroep, deze vind je onderaan deze pagina.

Cohen-domein slim milieu. Andere werkgroepen in dit domein:

Leden lucht & water

Pin It on Pinterest

Shares