Mobility as a service

De stad heeft toegang tot een immense rijkdom aan data, over hoe mensen zich verplaatsen door de stad en welke transport modi gebruikt worden. Door efficiënt gebruik van deze data kunnen slimme steden hun netwerken optimaliseren. Deze optimalisatie leidt tot een betere service die op zijn beurt meer gebruikers zal aantrekken. De digitale stadsontwikkeling is bij voorkeur open en geconnecteerd waarbij gebruikers verschillende mobiliteitsoplossingen kunnen gebruiken die verrekend worden vanuit één app, met één achterliggend mobiliteitsbudget.

Mobility as a service (MaaS) houdt in dat je in plaats van een volledig traject af te leggen met je eigen wagen, het efficiënter kan zijn als je een deel met je eigen wagen aflegt en de laatste kilometers met het openbaar vervoer en/of een deelfiets. MaaS staat voor de verschuiving van persoonlijke vervoerswijzen naar mobiliteitsoplossingen die worden gebruikt als een dienst. Dit wordt mogelijk gemaakt door vervoersdiensten van openbare en particuliere transportbedrijven te combineren via een uniek platform waarbij gebruikers kunnen betalen met één account.

Gebruikers kunnen betalen per reis of via een maandelijkse vergoeding voor een beperkte afstand. Het belangrijkste concept achter MaaS is om reizigers en goederenmobiliteitsoplossingen aan te bieden op basis van de reisbehoeften. MaaS is niet beperkt tot individuele mobiliteit, de aanpak kan ook worden toegepast op het goederenverkeer, met name in stedelijke gebieden.

Mobility as a service (MaaS) verlaagt de kosten voor de gebruiker en vermindert de congestie in de stad. Touring bereidt een proefproject voor waarbij 100 deelnemers met verschillende mobiliteitsgewoontes in Gent zullen geselecteerd worden. Zij zullen één app krijgen om al hun mobiliteitsbehoeften in te vullen. Gebruik maken van het openbaar vervoer, fietsverhuur, taxidiensten, auto(deel)diensten en zoveel meer, de 100 proefpersonen kunnen het straks allemaal via één druk op de knop.

MaaS heeft ook voordelen voor de bedrijfswereld. Door gegevens en kosten te analyseren die worden toegeschreven aan ‘zakelijke mobiliteit’ (bijvoorbeeld huurkosten van voertuigen, brandstofkosten, parkeerkosten, treinticketprijs en zelfs de tijd die nodig is om een ​​reis te boeken) kunnen bedrijven weloverwogen beslissingen nemen over reisbeleid, wagenparkbeheer en kosten conclusies. 

Smart Cities Vlaanderen organiseert werkgroepen over Mobility as a Service. Hiervoor bundelen we onze krachten met andere clusterinitiatieven (IBN’s en SPC’s). In het kader van Mobility as a Service denken we vooral aan volgende initiatieven:

  • Imec is als onderzoekscentrum in micro-elektronica en digitale technologieën een belangrijke partner voor de werkgroep mobility as a service. In City of Things werken imec, de stad Antwerpen en het Vlaamse Gewest samen om van Antwerpen een proeftuin te maken waarin bedrijven, onderzoekers, burgers en beleidsmedewerkers kunnen experimenteren met slimme technologieën die het leven in de stad aangenamer en duurzamer kunnen maken. IMEC is dé belangrijke partner in dit domein maar de mate waarin dit kenniscentrum groeit in haar expertise is er ook meer nood aan een bruggenbouwer van deze kennis naar het bedrijfsleven en lokale overheden. Smart Cities Vlaanderen helpt dit inzicht in de IoT oplossingen van morgen te vertalen naar Vlaamse bedrijven en haalbare socio-economische business cases.
  • VIL is de speerpuntcluster van de logistieke sector. We willen complementair en versterkend met VIL smart mobility thema’s aanpakken zoals Mobility as a Service voor goederen.
  • VVSG is de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. VVSG wil mee trekker zijn van Smart Cities Vlaanderen en dit in sterke samenwerking met de bedrijven, de academische wereld én de burgers.
  • IoT House is de incubator en accelerator voor IoT innovatie in Antwerpen.
  • S-LIM werd opgericht op 7 augustus 2017 door Nuhmeris en Intermedia met als missie om van Limburg een betere en aantrekkelijkere samenleving te maken door inzet van technologie en innovatie. In opdracht van S-Lim begeleidt TomorrowLab de 44 aangesloten gemeentes in het vertalen van concrete bestuurlijke en maatschappelijke behoeftes in technologische en softwarematige toepassingen en sluit zich midden november formeel aan bij Smart Cities Vlaanderen om haar ervaringen te delen via de stuurgroep en/of werkgroepen. S-Lim is een belangrijke partner om smart region kennis, hefbomen en implementaties in te brengen. Een slimme stad als Antwerpen uitrollen of een slimme regio als Limburg implementeren geeft allicht andere accenten in de gehele waardeketen alsook de politieke besluitvorming. Het samenbrengen van deze expertises in het ecosysteem is een bijzondere meerwaarde voor alle stakeholders.
  • Smart Flanders is een ondersteuningsprogramma voor realtime data voor lokale overheden. Ze zijn erop gericht samenwerking tussen steden en actoren uit de quadruple helix te stimuleren. Het Smart Flanders-programma moet 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel ondersteunen in hun ontwikkeling tot smart cities. Het project gaat inzetten op het standaardiseren van smart city-data en het koppelen van die kwaliteitsvolle open data aan toepassingen. Smart Cities Vlaanderen wil complementair deze expertise vertalen naar haar leden bedrijven en hoe voor hen open data ook open markten kunnen worden

Tevens zijn er verschillende bedrijven in ons netwerk die perfect aansluiten bij deze werkgroep. Een overzicht van deze bedrijven, vind je onderaan deze pagina.

Nieuws mobility as a service

Leden mobility as a service