Openbaar vervoer

 

Slimme mobiliteitsoplossingen richten zich op het verminderen van verkeerscongesties en het versnellen en vergroenen van (goedkopere) transportoplossingen. Dit varieert van oplossingen die het huidige transportsysteem optimaliseren tot oplossingen met volledig nieuwe transportsystemen gebaseerd op een ander paradigma.

Anno 2018 staat de bereikbaarheid van steden onder druk, ondanks lopende en geplande investeringen. Waar de vraag naar mobiliteit groot is en hard groeit, zoals in de stedelijke regio’s lopen zowel het wegverkeer als het openbaar vervoer tegen de capaciteitsgrenzen aan. Pendeltijden lopen steeds hoger op, capaciteit van openbare vervoersmiddelen is op piekuren te laag.

Waar de vraag beperkt is, zoals in dunbevolkte gebieden en aan de randen van de stad of in de late avond – en vroege ochtenduren, is sprake van een tegengestelde ontwikkeling in het openbaar vervoer. Openbaar vervoer komt zo in een negatieve spiraal van minder aanbod en minder gebruik, waardoor kwaliteit en betaalbaarheid afnemen. Voor groepen die hiervan afhankelijk zijn, wordt het lastiger om op hun bestemming te komen.

Technologische ontwikkelingen bieden de komende decennia grote kansen om de mobiliteits- en duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken. Vervoersmiddelen bewegen steeds autonomer (zelfrijdende bussen en treinen) en kennen steeds schonere en veiligere technieken. Digitale toepassingen (apps, big data) bieden de reizigers steeds meer mogelijkheden om de deur-tot-deurreis optimaal te plannen en te boeken. Ze maken het delen van individuele voertuigen steeds gemakkelijker (deelauto´s, deeltaxi´s). In de toekomst zou er een chatbox kunnen zijn die permanent bereikbaar is en realtime informatie geeft aan reizigers over de dienstregeling en vertragingen bij het openbaar vervoer.

Smart Cities Vlaanderen organiseert werkgroepen over openbaar vervoer. Hiervoor bundelen we onze krachten met andere clusterinitiatieven (IBN’s en SPC’s). In het kader van Openbaar Vervoer denken we vooral aan volgende initiatieven:

  • VIL is de speerpuntcluster van de logistieke sector. We willen complementair en versterkend met VIL smart mobility thema’s aanpakken.
  • S-LIM werd opgericht op 7 augustus 2017 door Nuhmeris en Intermedia met als missie om van Limburg een betere en aantrekkelijkere samenleving te maken door inzet van technologie en innovatie. In opdracht van S-Lim begeleidt TomorrowLab de 44 aangesloten gemeentes in het vertalen van concrete bestuurlijke en maatschappelijke behoeftes in technologische en softwarematige toepassingen en sluit zich midden november formeel aan bij Smart Cities Vlaanderen om haar ervaringen te delen via de stuurgroep en/of werkgroepen. S-Lim is een belangrijke partner om smart region kennis, hefbomen en implementaties in te brengen. Een slimme stad als Antwerpen uitrollen of een slimme regio als Limburg implementeren geeft allicht andere accenten in de gehele waardeketen alsook de politieke besluitvorming. Het samenbrengen van deze expertises in het ecosysteem is een bijzondere meerwaarde voor alle stakeholders.
  • OASC is het Open & Agile Smart Cities Initiative dat gedreven wordt door steden en als doel heeft om een Smart City markt te creëeren voor open en ‘interoperable’ systemen.

Tevens zijn er verschillende bedrijven in ons netwerk die perfect aansluiten bij deze werkgroep, deze vind je onderaan deze pagina.

Nieuws openbaar vervoer

 

Leden openbaar vervoer