Stuurgroep

Smart Cities Vlaanderen kan rekenen op volgende bedrijven die in de stuurgroep zetelen.
Klik op de logo’s van de bedrijven om meer informatie te krijgen.

Voorzitter van de stuurgroep

Joachim De Vos (CEO)

“Living Tomorrow is een innovatieplatform rond smart cities en ondersteunt steden in het realiseren van hun smart city ambities.”

Stuurgroepleden

Bram Vandenboom (Product Director Sustainable Cities & Transport )

“Tractebel vertrekt van de werkelijke noden en prioriteiten van de stakeholders in een stad om op een geïntegreerde wijze transversale diensten aan te bieden. Op deze manier stelt Tractebel zich op als een werkelijke partner van steden.”

Stefan Croimans (Business Manager)

“Internet of Things (IoT) en smart cities zijn domeinen waar we vanuit de groep en binnen enkele deelbedrijven op inzetten. We zijn van mening dat onze expertise vanuit een technologische en data-insteek een toegevoegde waarde kan bieden binnen deze oproep. We geloven sterk in het ecosysteem en het samenwerken met andere bedrijven om Smart Cities-trajecten tot een succes te kunnen maken.”

Jacques Vermeulen (Director Smart Cities)

“Technologie stelt steden in staat om snel en flexibel een antwoord te bieden aan demografische en economische veranderingen, en mensen meer dan ooit met elkaar te verbinden. Slimmere infrastructuur en diensten maken enkel het verschil wanneer ze relevant zijn en het dagelijkse leven van mensen verrijken. In Nokia bouwen we de netwerken van de toekomst. Intelligente infrastructuur en toepassingen, ontwikkeld door en met burgers die leiden tot slimmere, veiligere en meer duurzame steden.”

Stijn Vercamer (Digital Director Mediahuis België)

“Mediahuis ondersteunt het initiatief tot het oprichten van een Innovatief Bedrijfsnetwerk “Smart Cities Vlaanderen” en wil hieraan vanuit de stuurgroep deelnemen. Wij vinden het belangrijk om onze toekomstplannen op het vlak van communicatie met de Vlamingen, zowel als ‘burger’ dan wel als ‘consument’, gestalte te doen krijgen binnen de Smart Cities context en de proefprojecten die we op dat vlak uitrollen in een breder samenwerkingsverband te realiseren.”

Erik Van Mossevelde (Director Corporate Technology)

“Smart cities en meer specifiek de slimme woning en gebouwen zijn key voor Niko Group. We willen ook onze rol spelen als Niko om voor de nieuwe en bestaande gebouwen slimme oplossingen te bedenken die kunnen bijdragen tot een gezonde, efficiente, veilige en leuke omgeving om in te wonen. We denken dan ook dat enkel de samenwerking tussen verschillende fabrikanten het verschil kan maken en hiertoe kan dit initiatief een belangrijke rol spelen.”

Patrick Swartenbroekx (Managing Director)

“Wij helpen onze klanten waterbeheer duurzamer, kostenefficiënter en slimmer te maken. Met ‘real time’ monitoring en  modellering biedt Hydroscan geïntegreerd ‘smart’ waterbeheer. Enkele resultaatsgebieden: vermindering van drinkwaterverliezen, kostenbesparend onderhoud van riool- en drinkwaternetwerken, real-time voorspelling van overstromingen, hemelwaterplannen en duurzame stedelijke drainagesystemen.”

Patrick Willekens (Head of Sales)

“Het is de missie van Option om alle dingen en sensoren op een beveiligde manier met de Cloud te verbinden. We creëren hiervoor de hardware interface laag die nodig is om de data te verzamelen en de dingen aan te sturen. Dit laat de steden toe om ‘smart’ te kunnen worden.”

Tom Casaer (CEO)
Ronald De Vits (Project Manager Innovation)

“Onze samenleving zal de uitdagingen van morgen niet kunnen oplossen met de tools van vandaag. Om de slimme en veilige samenleving van de toekomst te creëren, hebben we een combinatie van mensen, kennis en technologie nodig. Een combinatie van sensoren, analytics en de kennis uit ervaring van onze mensen. Daarbij wordt data uit een breed spectrum aan sensoren gebruikt om de juiste acties op het juiste moment uit te voeren. Zo kunnen we risico’s tijdig detecteren en aanpakken. De betrokkenheid van mensen blijft daarbij cruciaal, ook in een technisch verhaal zoals IoT.”

Captains of smart cities

Sponsors of smart cities