Stuurgroep

De Stuurgroep fungeert als klankbord voor de projectuitvoerders en stuurt de werking van de Clusterorganisatie aan, volgt de financiële status van het Project op en ziet er op toe dat de concrete uitvoering van het Project door de betrokken projectpartijen optimaal afgestemd is op de noden van de clusterleden.

Innovatief bedrijfsnetwerk


Smart Cities Vlaanderen wil meer dan alleen een community zijn. Daarom diende Smart Cities Vlaanderen een voorstel in bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) om erkend te worden als Innovatief Bedrijfsnetwerk.

Hiervoor kan Smart Cities Vlaanderen rekenen op de volgende bedrijven die in de Stuurgroep zetelen. De Stuurgroepleden zullen bovendien het voorzitterschap van een van de werkgroepen op zich nemen. Klik op de logo’s van de bedrijven om meer informatie te krijgen.

Bram Vandenboom (Product Director Sustainable Cities & Transport )

“Tractebel vertrekt van de werkelijke noden en prioriteiten van de stakeholders in een stad om op een geïntegreerde wijze transversale diensten aan te bieden. Op deze manier stelt Tractebel zich op als een werkelijke partner van steden.”

Stefan Croimans (Business Manager)

“Internet of Things (IoT) en smart cities zijn domeinen waar we vanuit de groep en binnen enkele deelbedrijven op inzetten. We zijn van mening dat onze expertise vanuit een technologische en data-insteek een toegevoegde waarde kan bieden binnen deze oproep. We geloven sterk in het ecosysteem en het samenwerken met andere bedrijven om Smart Cities-trajecten tot een succes te kunnen maken.”

Jacques Vermeulen (Director Smart Cities)

“Technologie stelt steden in staat om snel en flexibel een antwoord te bieden aan demografische en economische veranderingen, en mensen meer dan ooit met elkaar te verbinden. Slimmere infrastructuur en diensten maken enkel het verschil wanneer ze relevant zijn en het dagelijkse leven van mensen verrijken. In Nokia bouwen we de netwerken van de toekomst. Intelligente infrastructuur en toepassingen, ontwikkeld door en met burgers die leiden tot slimmere, veiligere en meer duurzame steden.”

Joris Winters (Digital Manager HBVL)

“Mediahuis ondersteunt het initiatief tot het oprichten van een Innovatief Bedrijfsnetwerk “Smart Cities Vlaanderen” en wil hieraan vanuit de stuurgroep deelnemen. Wij vinden het belangrijk om onze toekomstplannen op het vlak van communicatie met de Vlamingen, zowel als ‘burger’ dan wel als ‘consument’, gestalte te doen krijgen binnen de Smart Cities context en de proefprojecten die we op dat vlak uitrollen in een breder samenwerkingsverband te realiseren.”

Frank Beliën (Owner & Founder)

“We hebben nood aan welvarende, veilige en eerlijke regio’s, steden en gemeenten waar de burger zich thuis voelt. TomorrowLab voelt zich geroepen om de lead te nemen in de ontwikkeling van het Smart City-landschap in Vlaanderen nu en in de toekomst en dit in functie van slimme mobiliteit, slimme economie en slim milieu.”

Patrick Swartenbroekx (Managing Director)

“Wij helpen onze klanten waterbeheer duurzamer, kostenefficiënter en slimmer te maken. Met ‘real time’ monitoring en  modellering biedt Hydroscan geïntegreerd ‘smart’ waterbeheer. Enkele resultaatsgebieden: vermindering van drinkwaterverliezen, kostenbesparend onderhoud van riool- en drinkwaternetwerken, real-time voorspelling van overstromingen, hemelwaterplannen en duurzame stedelijke drainagesystemen.”

Guy Coen (CEO)

“Smart City-projecten vereisen een ‘wide lens’ visie om succesvol te zijn. Alle spelers in het ecosysteem moeten op een constructieve en goed georganiseerde manier samenwerken aan duidelijke en gemeenschappelijke doelen. Geen enkel bedrijf of organisatie kan iets alleen bereiken.”

Tom Casaer (CEO)
Ronald De Vits (Project Manager Innovation)

“Onze samenleving zal de uitdagingen van morgen niet kunnen oplossen met de tools van vandaag. Om de slimme en veilige samenleving van de toekomst te creëren, hebben we een combinatie van mensen, kennis en technologie nodig. Een combinatie van sensoren, analytics en de kennis uit ervaring van onze mensen. Daarbij wordt data uit een breed spectrum aan sensoren gebruikt om de juiste acties op het juiste moment uit te voeren. Zo kunnen we risico’s tijdig detecteren en aanpakken. De betrokkenheid van mensen blijft daarbij cruciaal, ook in een technisch verhaal zoals IoT.”

Pin It on Pinterest

Shares