Parkeersystemen

 

Het huidige stedelijke parkeerbeleid heeft meer en meer nood aan flexibiliteit om de uitdagingen die de enorme stedelijke groei met zich meebrengt effectief aan te pakken. Steden willen de parkeervraag kunnen beïnvloeden en bij wijze van spreken aan de rand van de stad de automobilist “opvangen” en begeleiden naar de juiste parkeerplek in functie van zijn eindbestemming, de duur en het doel van zijn bezoek. De stad wil hierbij duurzaamheid en stedelijke leefbaarheid meer en meer als hefbomen gaan hanteren voor beleidskeuzes. Anderzijds is er de automobilist die betaalbaar parkeercomfort zoekt.

Een duurzaam parkeerbeleid kan niet zonder het slim inzetten van nieuwe en digitale technologie. Parkeermanagementtechnologie maakt het mogelijk om op maat, flexibel en individueel de parkeerkwaliteit en flexibiliteit van ons parkeerbeleid te kunnen verbeteren.

Een effectief en efficiënt parkeermanagement met een slimme organisatie en beheer van parkeerruimte is van fundamenteel belang voor de leefbaarheid in de stad en het comfort van de mensen in de stad.  Parkeermanagement grijpt in op het laatste deel van een verplaatsing. In veel gevallen is de plaats waar het vervoermiddel moet worden achtergelaten bepalend voor de routekeuze. Een goed werkend parkeersysteem is dus sterk van invloed op de doorstroming van bestemmingsverkeer. Parkeerdata met dataregistratie en – centralisatie over het volledige parkeeraanbod in de stad zijn de sleutel als het gaat om parkeren kwalitatief te managen.

Een goed parkeerroute informatiesysteem (PRIS), met aanduiding van vrije ruimte, kan het optimaal gebruik van parkeergelegenheid ondersteunen. Parkeermanagement omvat ook het reguleren door het tijd-prijsmechanisme; hoe lang mag je ergens staan en tegen welke prijs? Soms wordt kort-parkeren gefaciliteerd ten opzichte van lang-parkeren, soms andersom, afhankelijk van de soort locatie die wordt bediend door de parkeerplaats.

Door parkeerplaatsen te digitaliseren is het voor bestuurders gemakkelijker om vrije parkeerplaatsen te vinden, dit kan bijvoorbeeld via een app of slimme signalisatie in de stad. Minder rondjes rijden, beperkt natuurlijk ook de verkeershinder in de binnenstad. Een realtime overzicht van alle parkeerplaatsen in de stad opent oneindig veel mogelijkheden om verkeer en parkeren realtime te sturen. Het verzamelen van realtime data is hierbij absoluut noodzakelijk. Toepassingen zoals apps die bestuurders vertellen of er in hun zone veel, weinig of helemaal geen parkeerplaats beschikbaar is, eventueel gekoppeld aan het navigatiesysteem, zijn van grote toegevoegde waarde.

Ook de betaling van het parkeren kan slimmer. Parkeerders kunnen betalen via sms of bij de parkeerautomaat door het kenteken in te voeren. Het invoeren van het kenteken en de effectieve handhaving met behulp van scanauto’s heeft als voordeel dat het volledig geautomatiseerd en zeer efficiënt gehandhaafd kan worden. Dit dient uiteindelijk een hoger doel waar iedereen, ook de inwoner zonder auto, voordelen bij heeft. Inwoners die eenvoudig via het internet hun parkeervergunning en bezoekerskaarten beheren, dragen ook bij tot slim parkeren.

Smart Cities Vlaanderen organiseert werkgroepen over parkeersystemen. Hiervoor bundelen we onze krachten met andere clusterinitiatieven (IBN’s en SPC’s). In het kader van slim parkeren denken we vooral aan volgende initiatieven:

  • VIL is de speerpuntcluster van de logistieke sector. We willen complementair en versterkend met VIL smart mobility thema’s aanpakken zoals het digitalisering parkeerplaatsen.
  • VVSG is de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. VVSG wil mee trekker zijn van Smart Cities Vlaanderen en dit in sterke samenwerking met de bedrijven, de academische wereld én de burgers.
  • ITS Belgium staat voor Intelligent Transport Systems en wil inzetten op nieuwe, openbare en particuliere diensten die de overgang naar duurzame mobiliteit mogelijk maken.
  • S-LIM werd opgericht op 7 augustus 2017 door Nuhmeris en Intermedia met als missie om van Limburg een betere en aantrekkelijkere samenleving te maken door inzet van technologie en innovatie. In opdracht van S-Lim begeleidt TomorrowLab de 44 aangesloten gemeentes in het vertalen van concrete bestuurlijke en maatschappelijke behoeftes in technologische en softwarematige toepassingen en sluit zich midden november formeel aan bij Smart Cities Vlaanderen om haar ervaringen te delen via de stuurgroep en/of werkgroepen. S-Lim is een belangrijke partner om smart region kennis, hefbomen en implementaties in te brengen. Een slimme stad als Antwerpen uitrollen of een slimme regio als Limburg implementeren geeft allicht andere accenten in de gehele waardeketen alsook de politieke besluitvorming. Het samenbrengen van deze expertises in het ecosysteem is een bijzondere meerwaarde voor alle stakeholders.

Tevens zijn er verschillende bedrijven in ons netwerk die perfect aansluiten bij deze werkgroep. Deze bedrijven vind je onderaan deze pagina.

Nieuws parkeersystemen

 

Leden parkeersystemen