Retail

De wereld van retail en shopping verandert drastisch en heeft net als vele andere domeinen te maken met de disruptive kracht van het internet. In plaats van een beweging in te zetten om het toenemende online en always-on gedrag van consumenten tegen te gaan, kunnen we ook zoeken naar mogelijkheden om het online gedrag van consumenten te gebruiken als hefboom voor het oplossen van het fysieke retailprobleem in de stad.

Met behulp van slimme informatievoorzieningen worden consumenten verleid en begeleid naar de stad. Het concrete doel is het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de stad waardoor meer bezoekers naar de stad worden getrokken, gemiddeld langer verblijven en meer besteden.

Big data kan gebruikt worden om trends te ontdekken: door het combineren van data uit verschillende bronnen is het gemakkelijker om consumentengedrag te voorspellen. Doordat locatiebepaling en zoekgeschiedenis beschikbaar zijn op de smartphone van een consument, kan een intelligente benadering van profiling uitgewerkt worden. Ook de introductie van smart tags biedt veel mogelijkheden binnen retail: ze reduceren winkeldiefstallen en zorgen ervoor dat de stock in een mum van tijd gecontroleerd is.

Smart Cities Vlaanderen organiseert werkgroepen over retail. Hiervoor bundelen we onze krachten met andere clusterinitiatieven (IBN’s en SPC’s). In het kader van retail denken we vooral aan volgende initiatieven:

  • Imec is als onderzoekscentrum in micro-elektronica en digitale technologieën een belangrijke partner voor de werkgroep retail. In City of Things werken imec, de stad Antwerpen en het Vlaamse Gewest samen om van Antwerpen een proeftuin te maken waarin bedrijven, onderzoekers, burgers en beleidsmedewerkers kunnen experimenteren met slimme technologieën die het leven in de stad aangenamer en duurzamer kunnen maken. IMEC is dé belangrijke partner in dit domein maar de mate waarin dit kenniscentrum groeit in haar expertise is er ook meer nood aan een bruggenbouwer van deze kennis naar het bedrijfsleven en lokale overheden. Smart Cities Vlaanderen helpt dit inzicht in de IoT oplossingen van morgen te vertalen naar Vlaamse bedrijven en haalbare socio-economische business cases.
  • S-LIM werd opgericht op 7 augustus 2017 door Nuhmeris en Intermedia met als missie om van Limburg een betere en aantrekkelijkere samenleving te maken door inzet van technologie en innovatie. In opdracht van S-Lim begeleidt TomorrowLab de 44 aangesloten gemeentes in het vertalen van concrete bestuurlijke en maatschappelijke behoeftes in technologische en softwarematige toepassingen en sluit zich midden november formeel aan bij Smart Cities Vlaanderen om haar ervaringen te delen via de stuurgroep en/of werkgroepen. S-Lim is een belangrijke partner om smart region kennis, hefbomen en implementaties in te brengen. Een slimme stad als Antwerpen uitrollen of een slimme regio als Limburg implementeren geeft allicht andere accenten in de gehele waardeketen alsook de politieke besluitvorming. Het samenbrengen van deze expertises in het ecosysteem is een bijzondere meerwaarde voor alle stakeholders.
  • VLAIO is het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.Vlaams minister van Economie Philippe Muyters trekt vier miljoen euro uit om van elke Vlaamse gemeente een ‘smart city’ te maken. De regering wil de proeftuin die in Antwerpen werd opgezet over heel Vlaanderen uitrollen. Smart Cities Vlaanderen wil in overleg met VVSG en VLAIO een online loket zijn om de honderden initiatieven in steden en gemeenten kenbaar te maken voor het ecosysteem.
  • RetailDetail is een belangrijke partner voor de werkgroep retail, alsook het VVSG Platform Centrummanagement.

Tevens zijn er verschillende bedrijven in ons netwerk die perfect aansluiten bij deze werkgroep. Deze bedrijven vind je onderaan deze pagina.

Cohen-domein slim leven. Andere werkgroepen in dit domein:

Nieuws retail

Leden retail