Toepassingen

Smart Cities Vlaanderen tracht de vele initiatieven die er in Vlaanderen bestaan onder te brengen in onderstaande thema’s,
gebaseerd op het Smart City Wheel van Dr. Boyd Cohen. Die thema’s worden vertegenwoordigd door bedrijven, kennisinstellingen,
steden en gemeenten in de verschillende Werkgroepen.

Wat is een smart city?

Geen twee steden zijn dezelfde. Elke stad heeft zijn eigen uitdagingen en noden. Vanzelfsprekend heeft dan ook elke stad haar eigen visie op het begrip ‘slimme stad’. Maar, hoe moeten we het begrip ‘smart city’ dan definiëren?

Koolstofarme stad, verbonden stad, efficiënte stad, veerkrachtige stad… Er zijn evenveel definities van de smart city als er smart cities zijn. Bovendien zijn er slimme steden in alle hoeken van de wereld: de metropolen in de ontwikkelde landen zijn heus niet de enige.

In iedere slimme stad zit hoe dan ook een bron van gelijkenis. Ze proberen immers allemaal van de stad een zo aangenaam mogelijke plaats om te leven te maken. Hoe ze dat doen, kan samengevat worden in enkele trefwoorden.

 

In een smart city zitten de verschillende diensten niet in hokjes. Ze wisselen gegevens uit en werken aan gezamenlijke projecten om hun dienstverlening doeltreffender te maken.
Smart cities denken duurzaam; ze springen zuinig om met energie, water, grondstoffen, voeding en financiële middelen om de welvaart in stand te houden in een wereld in verandering.
Smart cities moeten inwoners, bedrijven en stadsdiensten aanmoedigen nieuwe manieren van organiseren, delen, communiceren en produceren te bedenken om de stedelijke dynamiek te stimuleren.
Een stad is pas echt slim als ze haar inwoners, de bedrijven… bij haar projecten weet te betrekken. In een smart city laten we niemand aan de kant staan.
Iedereen heeft het liefst simpele, transparante openbare diensten maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Ook slimme steden hebben een verleden, waarin verouderde en soms contraproductieve reglementeringen en gewoontes zich opgestapeld hebben.

Hoe maak je een stad slim?

 

Er zijn heel wat verschillende thema’s waaronder smart city-initiatieven verzameld kunnen worden. Zij worden vertegenwoordigd in de verschillende werkgroepen van Smart Cities Vlaanderen. Hierin zetelen zowel bedrijven, kennisinstellingen als steden en gemeenten die voortrekkers zijn van deze toepassingen.

Klik op onderstaande toepassingen, krijg meer info en nieuws over de thema’s en maak kennis met onze commuityleden die actief zijn in het toepassingsgebied.