Urban planning

 

Tegen 2050 zal de wereld de grootste en snelste periode van stedelijke expansie in de menselijke geschiedenis hebben meegemaakt. De stedelijke bevolking zal naar verwachting verdubbelen terwijl tegelijkertijd de stedelijke gebieden zullen verdrievoudigen. Door de steeds hogere energienoden en een groeiend consumptiepatroon moet stadsplanning slim en duurzaam zijn. Om voorbereid te zijn op deze toekomst moeten steden zich ontwikkelen, rekening houdend met de klimaatswijziging, veranderende sociale noden en het energielandschap. Slim stadsontwerp, dat adequaat, innovatief en flexibel inspeelt op mogelijke risico’s, kan de gevolgen van ongetemde verstedelijking en de uitdagingen van de klimaatverandering verzachten.

Belangrijk binnen urban planning is om de natuur in de stad te houden, de betonnen jungle te koppelen aan de natuurlijke omgeving. Door groene en open ruimtes te integreren en door deze te gebruiken als assen in de stad, wordt er een omgeving gecreëerd die leefbaar en werkbaar is en voldoende recreatie en circulatie biedt. Voordelen van vergroening van onze steden:

  • Het verweven van verschillende landschapsfuncties brengt niet alleen ruimtelijke voordelen met zich mee, maar kan bovendien bijdragen aan een gezondere en inspirerende leefomgeving voor de burgers
  • De stad is een biotoop op zichzelf en biedt aan vele dieren – en plantensoorten een thuis
  • Stadslandbouw brengt een duurzamere manier van leven en produceren in een stedelijke omgeving

Planten en bomen zijn net zoals windturbines en zonnepanelen bij de bevolking een symbool van milieubeheer. Veel systemen (soms degenen met de grootste impact) worden echter niet aan de buitenkant van een gebouw opgehangen, maar in het gebouw zelf geïntegreerd. Oplossingen zoals Laag-V.O.C. verf, formaldehyde-vrije lijmen, warmtekrachtkoppelingsinstallaties, opvangsystemen van regenwater, waterfiltratie en katoenisolatie zijn allemaal items die extreem groen zijn, maar die niet aan de buitenkant van een gebouw te zien zijn.

Ook moet een succesvol en duurzaam stedelijk model opportuniteiten zoeken om afval – en energiestromen te linken tot nieuwe gebruiksmanieren. Daarbij moet er niet enkel gekeken worden naar het aanboren van alternatieve energiestromen voor stedelijk verbruik, maar ook naar het hergebruiken van afvalstromen.  Steden zouden ecologie moeten omarmen in planning en implementatie. Er is een grote opportuniteit voor urban planning om creativiteit, cultuur en infrastructuur te linken met een duurzame toekomst.

Smart Cities Vlaanderen organiseert werkgroepen over urban planning. Hiervoor bundelen we onze krachten met andere clusterinitiatieven (IBN’s en SPC’s). In het kader van urban planning denken we vooral aan volgende initiatieven:

  • Vito/Energyville verenigt de onderzoeksinstellingen KU Leuven, VITO en imec voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen.
  • Groen Licht Vlaanderen is de cluster die inzet op digitalisering van LED verlichting.
  • S-LIM werd opgericht op 7 augustus 2017 door Nuhmeris en Intermedia met als missie om van Limburg een betere en aantrekkelijkere samenleving te maken door inzet van technologie en innovatie. In opdracht van S-Lim begeleidt TomorrowLab de 44 aangesloten gemeentes in het vertalen van concrete bestuurlijke en maatschappelijke behoeftes in technologische en softwarematige toepassingen en sluit zich midden november formeel aan bij Smart Cities Vlaanderen om haar ervaringen te delen via de stuurgroep en/of werkgroepen. S-Lim is een belangrijke partner om smart region kennis, hefbomen en implementaties in te brengen. Een slimme stad als Antwerpen uitrollen of een slimme regio als Limburg implementeren geeft allicht andere accenten in de gehele waardeketen alsook de politieke besluitvorming. Het samenbrengen van deze expertises in het ecosysteem is een bijzondere meerwaarde voor alle stakeholders.
  • VVSG is de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. VVSG wil mee trekker zijn van Smart Cities Vlaanderen en dit in sterke samenwerking met de bedrijven, de academische wereld én de burgers.

Tevens zijn er verschillende bedrijven in ons netwerk die perfect aansluiten bij deze werkgroep. Een overzicht van deze bedrijven, vind je onderaan deze pagina.

Cohen-domein slim milieu. Andere werkgroepen in dit domein:

Nieuws urban planning

 

Leden urban planning