Veiligheid

Veiligheid in een stad is vandaag een prioriteit en zal een van de grotere uitdagingen blijven voor de komende decennia. De stijging van het aantal personen die wonen, leven en werken in een stad zorgen voor een grotere druk op handhaven van  de veiligheid. In een Smart City zal deze uitdaging blijven spelen, maar zal veiligheid ook een meer en meer gaan over het beschermen van de data die gedeeld wordt door de actoren in een binnenstad. Het is daarom ook belangrijk om de nodige systemen en wetgeving uit te werken.

De interconnectiviteit tussen actoren in een stad geeft opportuniteiten voor het verhogen van de veiligheid. Vandaag lopen er al verschillende initiatieven die bijdragen aan de veiligheid van een stad, het is nu een uitdaging om deze initiatieven ook te gaan koppelen met elkaar en voor een geconnecteerd systeem te zorgen dat kan geraadpleegd worden door de actoren die hiervan gebruik moeten maken.

Er zijn twee belangrijke aspecten wanneer we spreken over het verhogen van de veiligheid, namelijk snelheid van reactie en preventie.

Preventie zal een steeds grotere component worden in het handhaven van de veiligheid. Toepassingen zoals simulaties voor crisissituaties om gedrag van actoren in een dergelijke situatie in te schatten of systemen en toepassingen die ervoor kunnen zorgen dat er minder snel een crimineel feit/ongeval zou kunnen plaatsvinden zullen aan populariteit winnen.

Snelheid is uiterst belangrijk in het handhaven van veiligheid. Dienstverleners zoals politie, brandweer, ambulanciers, dokters, etc.. zijn afhankelijk van meldingen om hun werk uit te voeren. Via innovatie in IoT-ontwikkelingen is het vandaag mogelijk om sneller deze meldingen tot bij de juist instanties te krijgen. Een stad zou zichzelf dus kunnen monitoren op zoek naar afwijkingen en deze ook aanpakken, dit op elk moment van de dag. Burgers zouden via hun mobile apparaten ook accuratere data kunnen doorgeven, zoals foto’s, locaties via GPS-tracking, etc..

Om van een slimme stad ook een veilige stad te maken, moet er een datacentrum in werking zijn dat realtime data verzamelt. Hiervoor zijn er doorheen de stad slimme camera’s en sensoren nodig die bijvoorbeeld nachtlawaai kunnen opsporen. Deze staan rechtstreeks in contact met de de veiligheids- en hulpdiensten, zodat er snel gereageerd kan worden. Zo kunnen bijvoorbeeld warmtesensoren en rookmelders via IoT geconnecteerd met de stadsdiensten, helpen bij het verhogen van de brandveiligheid in de stad.

Door straatverlichting actiever te gaan monitoren, zou men sneller een verlichtingspaal kunnen herstellen, waardoor er geen donkere zones zijn in een stad. Dit verlaagt enerzijds de criminaliteit en verhoogt anderzijds de veiligheid voor personen die deelnemen aan het verkeer in de stad.

Smart Cities Vlaanderen organiseert werkgroepen over veiligheid. Hiervoor bundelen we onze krachten met andere clusterinitiatieven (IBN’s en SPC’s). In het kader van veiligheid denken we vooral aan volgende initiatieven:

  • Imec is als onderzoekscentrum in micro-elektronica en digitale technologieën een belangrijke partner voor de werkgroep veiligheid. In City of Things werken imec, de stad Antwerpen en het Vlaamse Gewest samen om van Antwerpen een proeftuin te maken waarin bedrijven, onderzoekers, burgers en beleidsmedewerkers kunnen experimenteren met slimme technologieën die het leven in de stad aangenamer en duurzamer kunnen maken. IMEC is dé belangrijke partner in dit domein maar de mate waarin dit kenniscentrum groeit in haar expertise is er ook meer nood aan een bruggenbouwer van deze kennis naar het bedrijfsleven en lokale overheden. Smart Cities Vlaanderen helpt dit inzicht in de IoT oplossingen van morgen te vertalen naar Vlaamse bedrijven en haalbare socio-economische business cases
  • Smart Flanders is een ondersteuningsprogramma voor realtime data voor lokale overheden. Ze zijn erop gericht samenwerking tussen steden en actoren uit de quadruple helix te stimuleren. Het Smart Flanders-programma moet 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel ondersteunen in hun ontwikkeling tot smart cities. Het project gaat inzetten op het standaardiseren van smart city-data en het koppelen van die kwaliteitsvolle open data aan toepassingen. Smart Cities Vlaanderen wil complementair deze expertise vertalen naar haar leden bedrijven en hoe voor hen open data ook open markten kunnen worden.
  • Groen Licht Vlaanderen is de cluster die inzet op digitalisering van LED verlichting. Slimme lantaarnpalen die enkel aangaan bij beweging zorgen voor meer veiligheid en een daling van de criminaliteit.
  • EUKA is als dronecluster voor Vlaanderen en belangrijke partner in initiatieven rond bewaking. Drones worden al ingezet voor het monitoren van evenementen of als detectietool voor bewakingsfirma’s en politiediensten. In de toekomst zullen drones ook autonoom kunnen rondvliegen en ingezet worden voor gezichts- en wapenherkenning.
  • APEG is als Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen een belangrijke partner voor de werkgroep veiligheid.
  • CIDSS is als Cluster for Innovation in Defense, Safety and Security een belangrijke partner voor de werkgroep veiligheid.

Tevens zijn er verschillende bedrijven in ons netwerk die perfect aansluiten bij deze werkgroep. Deze bedrijven vind je onderaan deze pagina.

Cohen-domein slim leven. Andere werkgroepen in dit domein:

Nieuws veiligheid

Leden veiligheid