fbpx

Verkeersmanagement

Over de hele wereld vormen verkeersopstoppingen een steeds groter probleem, met chauffeurs die in sommige steden soms wel 100 uur per jaar in de file staan. Dit is niet alleen kostbare tijd, het heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven en kost de samenleving miljarden. De prognoses zijn daarenboven ook slecht. Als we niet handelen, staan we binnen afzienbare tijd ook stil in kleinere dorpskernen en op kleinere wegen.

Steden beseffen dat ze fileproblemen moeten aanpakken bij de kern door te zorgen voor beter verkeersmanagement om de files te voorkomen of snel op te lossen als ze toch voorkomen.

Een verkeersmanagement structuur omvat zowel systemen voor detectie als systemen om het verkeer te informeren en te sturen. De detectielaag moet ervoor zorgen dat de verkeersstroom realtime en accuraat in beeld kan gebracht worden. Op die manier kan fijnmazige realtime data over de verkeersstroom, uit sensoren in infrastructuur en voertuigen, de mogelijkheid geven aan intelligente systemen om de verkeersflow beter te regelen afgestemd op de vraag van het moment.

De capaciteit van het wegennet kan dan beter benut en geoptimaliseerd worden door onder andere:

 • verkeersstromen slim te sturen door o.a. snelheidsharmonisatie
 • ongevallen te vermijden door files snel en efficiënt te beveiligen
 • weggebruikers te waarschuwen door actuele verkeersinfo te delen
 • het aantal hindernissen te minimaliseren door werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen
 • alternatieven aan te reiken door slim route-advies om voertuigen weg te leiden van eventuele werkzaamheden of files
 • de weg snel vrij te maken na ongevallen

Bij slim verkeersmanagement zal realtime data gemonitord worden in een verkeerscentrum waarbij er snel en efficiënt de nodige acties genomen worden. Om deze realtime data te verzamelen, zal er geïnvesteerd moeten worden in slimme detectiesystemen. Het verkeersdatacentrum zal daarna de data moeten vertalen naar slimme toepassingen waarbij de gebruiker realtime geïnformeerd en gestuurd wordt om het verkeer beter en efficiënter te laten doorstromen. Dit kan concreet door verkeerslichten af te stemmen op elkaar en op de drukte van het moment, zodat het verkeer vlot doorheen de stad kan.

In de toekomst zal het gebruik van zelf-rijdende wagens gecombineerd kunnen worden met het principe van de deeleconomie om een grote vermindering in wagens en parkeerplaatsen in de stad te bekomen. Ook autonome en geconnecteerde wagens zullen bijdragen tot een vlottere verkeersstroom door afstanden tussen de wagens te verkleinen wat de capaciteit van het wegennet zal verhogen.

Smart Cities Vlaanderen organiseert werkgroepen over verkeersmanagement. Hiervoor bundelen we onze krachten met andere clusterinitiatieven (IBN’s en SPC’s). In het kader van verkeersmanagement denken we vooral aan volgende initiatieven:

 • S-LIM werd opgericht op 7 augustus 2017 door Nuhmeris en Intermedia met als missie om van Limburg een betere en aantrekkelijkere samenleving te maken door inzet van technologie en innovatie. In opdracht van S-Lim begeleidt TomorrowLab de 44 aangesloten gemeentes in het vertalen van concrete bestuurlijke en maatschappelijke behoeftes in technologische en softwarematige toepassingen en sluit zich midden november formeel aan bij Smart Cities Vlaanderen om haar ervaringen te delen via de stuurgroep en/of werkgroepen. S-Lim is een belangrijke partner om smart region kennis, hefbomen en implementaties in te brengen. Een slimme stad als Antwerpen uitrollen of een slimme regio als Limburg implementeren geeft allicht andere accenten in de gehele waardeketen alsook de politieke besluitvorming. Het samenbrengen van deze expertises in het ecosysteem is een bijzondere meerwaarde voor alle stakeholders.
 • Leuven Mindgate is een bedrijvenentwerk. De Leuvense gemeenteraad heeft op 23 oktober 2017 een intentieverklaring goedgekeurd om samen met KU Leuven, Leuven Mindgate, imec, UCLL en de bedrijven Cronos en Commscope Leuven om te toveren tot een smart city. Ze willen hierbij focussen op een aantal domeinen zoals gezondheidszorg, luchtkwaliteit en mobiliteit.
 • EUKA is als dronecluster voor Vlaanderen en belangrijke partner in initiatieven rond verkeersmanagement. Drones kunnen ingezet worden voor de monitoring van het verkeer.
 • Imec is als onderzoekscentrum in micro-elektronica en digitale technologieën een belangrijke partner voor de werkgroep verkeersmanagement. In City of Things werken imec, de stad Antwerpen en het Vlaamse Gewest samen om van Antwerpen een proeftuin te maken waarin bedrijven, onderzoekers, burgers en beleidsmedewerkers kunnen experimenteren met slimme technologieën die het leven in de stad aangenamer en duurzamer kunnen maken. IMEC is dé belangrijke partner in dit domein maar de mate waarin dit kenniscentrum groeit in haar expertise is er ook meer nood aan een bruggenbouwer van deze kennis naar het bedrijfsleven en lokale overheden. Smart Cities Vlaanderen helpt dit inzicht in de IoT oplossingen van morgen te vertalen naar Vlaamse bedrijven en haalbare socio-economische business cases.
 • Flanders Bike Valley is de cluster voor de fietsindustrie. Fietsen worden smarter (elektrisch, sensoren, GPS, enz.) en zijn een onmisbaar vervoersmiddel in de stad.
 • Groen Licht Vlaanderen is de cluster die inzet op digitalisering van LED verlichting. Slimme lantaarnpalen bieden enkel verlichting op vraag van de omgeving en combineren dat met multifunctionele sensoren.
 • VVSG is de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. VVSG wil mee trekker zijn van Smart Cities Vlaanderen en dit in sterke samenwerking met de bedrijven, de academische wereld én de burgers.
 • Smart Flanders is een ondersteuningsprogramma voor realtime data voor lokale overheden. Ze zijn erop gericht samenwerking tussen steden en actoren uit de quadruple helix te stimuleren. Het Smart Flanders-programma moet 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel ondersteunen in hun ontwikkeling tot smart cities. Het project gaat inzetten op het standaardiseren van smart city-data en het koppelen van die kwaliteitsvolle open data aan toepassingen. Smart Cities Vlaanderen wil complementair deze expertise vertalen naar haar leden bedrijven en hoe voor hen open data ook open markten kunnen worden.

Tevens zijn er verschillende bedrijven in ons netwerk die perfect aansluiten bij deze werkgroep, deze vind je terug onderaan deze pagina.

Leden verkeersmanagement

Pin It on Pinterest

Shares